Klachten en geschillen

In de zomer van 2017 is een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie gestart. Benadeelden kunnen met hun klacht bij de commissie terecht.

Zij kunnen dit individueel doen of zich laten vertegenwoordigen door een organisatie die namens hen optreedt. Arbeiders op productielocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade.

Daarnaast richt de commissie zich op het oplossen van eventuele problemen (geschillen) tussen bedrijven en het secretariaat of tussen partijen bij het convenant. De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen.

Klachten kunnen bij de commissie worden ingediend via AGT-complaints@internationalrbc.org

Download de klachtenprocedure (Engels, pdf)

Klachten- en geschillencommissie

De onafhankelijke commissie bestaat uit de volgende leden:

  • M. Scheltema (onafhankelijk voorzitter)
  • P. Brust (op voordracht van werkgeversgeleding)
  • H. van der Kolk (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties).

 

Betrokken bij het convenant zijn

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.