Publicaties

Convenant Duurzame Kleding en Textiel (pdf)
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.

Productielocatielijst
Waar laten de bedrijven die het convenant hebben ondertekend hun kleding maken? Bekijk een kaart met productielocaties.

Materialenoverzicht 2019 (pdf)
- CKT method advanced materials 2019 (xlsx)
CKT method basic materials 2019 (xlsx)

Cases brought forward based on the production locations 2018 (Engels, pdf)

Factsheet 2019 International RBC Agreement AGT (pdf)
Facts & Figures

Factsheet 2018 International RBC agreement AGT (pdf)
Facts & Figures

Beoordelingskader (pdf)
De bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen.

Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector (pdf)
Dit rapport bevat de achtergronden, resultaten en conclusies van een onderzoek naar het welzijn van dieren in de kleding- en textielsector. Het rapport is het resultaat van een onderzoeksstage.

Criteria voor communicatie door bedrijven (pdf)
Bedrijven die deelnemen aan het convenant moeten ook communiceren over hun inspanningen voor duurzame productie. In de notitie zijn uitgangspunten geformuleerd.

Klachtenprocedure (Engels, pdf) 
Onderdeel van de overeenkomst is de mogelijkheid voor benadeelden om een klacht in te dienen over bedrijven. In het document wordt de procedure omschreven.

Jaarrapportage 2018 (online magazine)
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Jaarrapportage 2016/2017 (pdf)
Wat zijn de resultaten van het convenant in het eerste jaar? Lees het in de jaarrapportage.

Jaarrapportage 2016/2017 (online magazine)
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Jaarrapportage 2017, factsheet 1
Begeleidende facts & figures van de jaarrapportage 2017

Jaarrapportage 2017, factsheet 2
Begeleidende facts & figures van de jaarrapportage 2017

Betrokken bij het convenant zijn

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.