Deelnemers

In opkomende markten in ontwikkelingslanden zijn de problemen vaak zo complex dat een bedrijf in zijn eentje maar heel weinig kan bereiken. Daarom heeft een brede coalitie van partijen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend.

Bedrijven en organisaties die het convenant ondertekenen, verplichten zich om discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid tegen te gaan. Ook zetten zij zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon, en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder doen ze hun best om de negatieve milieueffecten van hun activiteiten te verminderen, dierenleed te voorkomen, het verbruik van water, energie en chemicaliën te beperken en minder chemisch afval en afvalwater te produceren. 

  • Ondertekenaars. Deze bedrijven hebben het convenant ondertekend en onderschrijven de doelen ervan. 
  • Aangesloten partijen. Deze organisaties dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant, bijv. overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties. 
  • Ondersteunende partijen. Deze organisaties ondersteunen het convenant.
  


Bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse rijksoverheid en maatschappelijke organisaties werken samen om de doelen van het convenant te bereiken. Hoe kan uw bedrijf meedoen?


Betrokken bij het convenant zijn

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.