Betrokkenen IMVO Pilots Natuursteen

Partijen die met elkaar in gesprek zijn om te komen tot een convenant in de natuursteensector hebben samen een subsidieaanvraag gedaan voor deze pilots.

Partijen

Aan tafel zitten de Brancheorganisaties Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN), Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN), Vereniging DI-stone, de Rijksoverheid, de vakbond FNV, de coalitie Stop Kinderarbeid, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de bedrijven Arte di Granito bv en Michel Oprey & Beisterveld. Ook Vlaamse partijen zijn betrokken.

SER voert het secretariaat voor de pilots natuursteen

Partijen hebben samen het bedrijf Soeters Management aangewezen om de projectleiding op zich te nemen. Partijen hebben samen de Sociaal-Economische Raad (SER) aangewezen het secretariaat te voeren voor de pilots. De SER begeleidt tevens de onderhandelingen om te komen tot een convenant voor deze sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie verstrekt voor de pilots voor de periode 2017-2020. Aan de pilots kunnen diverse organisaties deelnemen, zoals gemeenten, provincies of inkooporganisaties.

Aanbestedende diensten

Aan de pilots doen enkele tientallen rijksdiensten en gemeenten mee, waaronder:

 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Hilversum
 • Leusden
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Prorail

Goede voorbeelden

The Hague World Forum

In Den Haag, de stad van Vrede en Recht, bestaat The Hague World Forum (THWF) uit de openbare ruimte in de internationale zone en de gebouwen van internationale instellingen zoals het Congrescentrum WFCC, Europol, het voormalig ICTY en OPCW.

Den Haag heeft een hoog ambitie niveau voor dit gebied. DS Landschapsarchitecten maakte het ontwerp dat nu gefaseerd wordt uitgevoerd. Het concept: waar vrede en recht worden doordacht is behoefte aan een zachte omgeving. De prachtige gebogen lijnen van de natuurstenen promenade in dit gebied geven hier vorm aan en maken de verbinding met het Vredespaleis verderop in de stad.

The Hague World Forum 

De natuursteen (Graniet G612) wordt vanuit een directie levering ter beschikking gesteld aan de aannemer. Deze directie levering is tot stand gekomen met een aanbesteding waarbij de Internationaal Sociale Voorwaarden onderdeel waren van de gunning via EMVI in de uitvraag.

De opdrachtnemers is gevraagd openheid te tonen en inzicht te geven in de complete keten vanaf het eigen bedrijf tot aan het bedrijf die het natuursteen delft. De mate van traceerbaarheid en de eigen bijdrage hierin bepaalde de score.

Tijdens de contractperiode rapporteert de opdrachtnemer over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de internationale sociale voorwaarden. Om dit proces te helpen hebben we samen een Ketenkaart opgesteld waarin de gehele keten opgesplitst wordt en de maatschappelijke risico’s worden benoemd. Vervolgens worden er maatregelen aangegeven die de opdrachtnemer gaat uit voeren. Ook hier ligt de nadruk op openheid van zaken. Misstanden die zich voordoen worden benoemd en niet ontweken. De dialoog en het komen tot actiepunten is in dit proces is belangrijker. Dit gesprek wordt in de leveringsperiode meerdere keren gevoerd.

Na afloop van de levering zal er door de opdrachtnemer een rapportage worden opgesteld met daarin minimaal opgenomen:

 • een analyse op maatschappelijke risico’s, aangevuld met de punten uit de Ketenkaart;
 • de maatregelen die zijn genomen om risico’s te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verbeteren;
 • de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
 • informatie over hoe ontvangen signalen over schending van de ISV afgehandeld zijn.

Door deze manier van werken borgen wij, op dit moment binnen de huidige mogelijkheden, maximaal de Internationale Sociale Voorwaarden en dragen we bij aan verbetering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.