Initiatiefwetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid aangenomen

15 mei 2019
Student op school. Beeld bij IMVO-convenanten.

Dinsdag 14 mei is in de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Kinderarbeid is één van de thema’s die terugkomen in de IMVO-convenanten. Volgens de initiatiefnemer kan het wetsvoorstel de IMVO-convenanten versterken doordat bedrijven die deelnemen aan een IMVO-convenant zich al hebben gecommitteerd aan de in het voorstel gevraagde gepaste zorgvuldigheid. De komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe dit wordt uitgewerkt.

IMVO-convenanten en kinderarbeid

De afspraken binnen IMVO-convenanten zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles of Human Rights (UN GP’s), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Kinderarbeid is hierin een belangrijk thema.
Bedrijfssectoren die al werken met IMVO-convenanten lopen hiermee voorop in de nieuw te ontwikkelen wet zorgplicht kinderarbeid.

Over het initiatiefvoorstel wet zorgplicht kinderarbeid

Dit initiatiefvoorstel voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.