Nieuws

Duurzame Kleding en Textiel | 25 juni 2018

Meer aandacht voor dierenwelzijn in kleding- en textielsector

Er is steeds meer aandacht voor het welzijn van dieren in de kleding- en textielsector. Toch wegen de economische belangen vaak nog zwaarder dan de belangen van het dier. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Duurzame Kleding en Textiel | 15 juni 2018

Duits en Nederlands kledingconvenant presenteren aanpak in Brussel

Kunnen problemen in de kledingindustrie op Europees niveau worden aangepakt? Dat was de vraag die centraal stond tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2018 in Brussel.

12 juni 2018

Partijen denken mee in aanloop naar IMVO-convenant pensioenfondsen

In aanloop naar de totstandkoming van een IMVO-convenant voor de pensioensector, organiseerde de SER een stakeholderbijeenkomst om mee te praten over het convenant.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 juni 2018

Zeeman transparant over problemen bij kledingfabrieken

In een aantal productielocaties van Zeeman zijn problemen geconstateerd. Dit maakte het concern zelf bekend. Het is voor het eerst dat Zeeman met deze informatie naar buiten komt.

07 juni 2018

Van metaalafval naar grondstof: Partijen convenant voor de metallurgische sector op werkbezoek

Recyclen is een duurzame oplossing voor de metaalsector. En samenwerking in een convenant biedt een springplank om stappen voorwaarts te zetten.

Duurzame Kleding en Textiel | 15 mei 2018

Nieuwe campagne Solidaridad werkt aan bewustwording modeconsumenten

Solidaridad en Sympany hebben een nieuwe campagne gelanceerd: #Modebewust. De campagne vraagt aandacht voor de problemen die nog steeds bestaan in de kledingindustrie.

Duurzame Kleding en Textiel | 14 mei 2018

Sessie over duurzame materialen biedt bedrijven nieuwe inzichten

Op 17 april organiseerde brancheorganisatie Modint een inspirerende dag over duurzame materialen voor bedrijven uit de kledingindustrie.

Duurzame Kleding en Textiel | 03 mei 2018

Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert beoordelingskader

Bekijk hier het beoordelingskader. Het beoordelingskader geeft enerzijds inzicht in wat van deelnemende bedrijven wordt gevraagd en laat daarnaast zien hoe die inzet wordt beoordeeld.

Verantwoord goud | 02 mei 2018

OECD Forum levert praktische handvatten op

Het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains heeft praktische handvatten opgeleverd voor Nederlandse organisaties die in de goudsector werken.

Verantwoord goud | 26 april 2018

Hofleverancier Steltman ondertekent Goudconvenant

Steltman Juwelier sluit zich aan bij het Convenant Verantwoord Goud. Steltman is met twee exclusieve winkels in Den Haag één van de oudste juweliers van Nederland.

Duurzame Kleding en Textiel | 24 april 2018

Esprit tekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Esprit tekent het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Esprit is een internationale modeketen met zo’n 50 filialen in Nederland en verkooppunten in zo’n 40 landen.

Duurzame Kleding en Textiel | 24 april 2018

Workshop ‘Due Diligence in your purchasing practices’

Hoe kunnen bedrijven hun inkooppraktijken verbeteren? In een korte sessie op 21 juni helpen Modint en Solidaridad ze verder om hun inkoopbeleid aan te passen.

Duurzame Kleding en Textiel | 16 april 2018

Presentatie convenant tijdens bijeenkomst Bangladesh bij Asser Instituut

Coördinator Jef Wintermans van het convenant Duurzame Kleding en Textiel sprak over de stappen van het convenant.

12 april 2018

Partijen trekken lessen uit proces IMVO-convenanten

Partijen van verschillende IMVO-convenanten kwamen bij de SER bijeen tijdens de bijeenkomst ‘De lessen van IMVO-convenanten, samen op weg naar verantwoorde ketens’.

Duurzame Kleding en Textiel | 06 april 2018

Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence

Tijdens de bijeenkomst ‘Putting due diligence into practice’ kregen deelnemers van het convenant Duurzame Kleding en Textiel handvatten om verder aan de slag te gaan met due diligence (imvo-risicomanagement).

30 maart 2018

Partijen proces IMVO-convenant voor de metallurgische sector bezoeken zinkfabriek Nyrstar

Het doel van het bezoek was om kennis op te doen van de techniek voor en het proces van het produceren van het metaal zink van grondstof tot halffabricaat voor verder werking.

Verantwoord goud | 20 maart 2018

Bekijk video: The Gold Challenge 2030

Met het Project ‘The Gold Challenge 2030’ streeft het ministerie van Buitenlandse Zaken naar 100% gebruik van duurzaam gewonnen en geproduceerd goud. Het ministerie maakte een video met uitleg over de huidige situatie rond de goudproductie.

Verantwoord goud | 19 maart 2018

Werkt u met goud? Sluit aan bij het Convenant Verantwoord Goud!

Recyclet u goud? Investeert u in goud? Verwerkt u goud in een product dat u produceert? Of maakt u prachtige sieraden van goud? Huidige partijen van het Convenant Verantwoord Goud roepen bedrijven op die werken met goud zich aan te sluiten bij het Convenant Verantwoord Goud.

Duurzame Kleding en Textiel | 13 maart 2018

Deelnemers textielconvenant verder aan de slag met risicoanalyse

Deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel doen continu onderzoek naar hun productieketen. Vorig jaar werden alle productielocaties in kaart gebracht. Nu, in het tweede jaar, wordt ook een overzicht gemaakt van gebruikte materialen.

Duurzame Kleding en Textiel | 05 maart 2018

Trainingen helpen omstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh verbeteren

In Bangladesh hebben in december en februari trainingen plaatsgevonden voor plaatselijke kledingproducenten. Het gaat om fabrieken die leveren aan bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

01 maart 2018

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over MVO.

Duurzame Kleding en Textiel | 26 februari 2018

Kleding produceren in Myanmar, is dat verantwoord?

Drie brancheorganisaties organiseerden in samenwerking met SOMO en het secretariaat van het convenant op 21 februari een workshop voor bedrijven over de kledingindustrie in Myanmar.

23 februari 2018

SER licht convenantenaanpak toe in de Tweede Kamer

“Het is buitengewoon complex en een proces van lange adem.” Dat zei SER-voorzitter Mariette Hamer donderdag 22 februari in de Tweede Kamer.

Verantwoord goud | 16 februari 2018

Workshop due diligence legt basis voor het echte werk

De eerste stappen voor due diligence door de deelnemers aan het goudconvenant zijn gezet.

Duurzame Kleding en Textiel | 15 februari 2018

Landelijke India werkgroep doet onderzoek naar kledingfabrieken

Meisjes en vrouwen die werken in kledingfabrieken in India zijn slachtoffer van moderne vormen van slavernij. Dat stelt de Landelijke India Werkgroep (LIW) na onderzoek ter plekke.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 februari 2018

Internationale interesse bij drukbezochte OESO-bijeenkomst

Hoe werken het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien?

Duurzame Kleding en Textiel | 08 februari 2018

Workshop voor bedrijven over kledingindustrie in Myanmar

Drie brancheorganisaties bieden bedrijven een workshop aan over de kledingindustrie in Myanmar.

Duurzame Kleding en Textiel | 05 februari 2018

Nieuwe ondertekenaar textielconvenant: Fristads

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Fristads Kansas Benelux BV.

Duurzame Kleding en Textiel | 30 januari 2018

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

25 januari 2018

Pensioenfondsensector start besprekingen voor IMVO convenant

De Nederlandse pensioenfondsensector, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant.

15 januari 2018

Voortgangsrapportage IMVO-convenanten van start

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Duurzame Kleding en Textiel | 09 januari 2018

G-Star maakt spijkerbroek met minimale milieu-impact

Convenantsdeelnemer G-Star presenteert in de nieuwe collectie van 2018 een spijkerbroek met een minimale milieu-impact. G-Star analyseerde en verbeterde het hele productieproces.

Pilots Natuursteen | 22 december 2017

Pilots duurzaam inkopen natuursteen van start

Hoe kunnen we vanuit Nederland op een meer verantwoorde manier natuursteen inkopen? Op 7 december ging hierover een pilotproject van start met een kennissessie. Aan de pilots doet een aantal gemeenten en inkooporganisaties mee.

Duurzame Kleding en Textiel | 18 december 2017

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

Voor de eerste keer verschijnt een jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. De plannen van aanpak die deelnemende bedrijven hebben ingediend en producten en projecten die partijen hebben opgestart staan daarin centraal.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 december 2017

VN-conferentie in Genève: pleidooi voor mensenrechten-wetten bij internationale handel

In Genève vond onlangs een grote VN-conferentie plaats over het eerbiedigen van mensenrechten bij de internationale handel. Door veel deelnemers werd gepleit voor wetgeving om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 december 2017

Convenantsdeelnemer VIER VOETERS wil dierenleed bij wolproductie voorkomen

Veel wol is afkomstig van schapen waarbij onverdoofd een stuk huid is weggesneden: dit heet mulesing. VIER VOETERS wil deze praktijen tegengaan en ijvert voor het gebruik van een keurmerk.

Duurzame Kleding en Textiel | 30 november 2017

Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Mauritz & Zn. zal zich ook gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Duurzame Kleding en Textiel | 23 november 2017

Aanpak moderne slavernij van convenantdeelnemer C&A valt in de prijzen

C&A heeft de Stop Slavery Award gewonnen van de Thomson Reuters Foundation. Het bedrijf kreeg de prijs voor het voorkomen van dwangarbeid in de productieketen.

Duurzame Kleding en Textiel | 20 november 2017

Vier nieuwe ondertekenaars Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er vier nieuwe ondertekenaars bij. StarSock, ByKay, Noppies en Goosecraft hebben zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant.

Duurzame Kleding en Textiel | 20 november 2017

Bijeenkomst met vakbonden uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië

Vakbondsvertegenwoordigers uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië kwamen op 15 november naar Nederland. De gasten deelden ervaringen in hun thuisland met deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Duurzame Kleding en Textiel | 14 november 2017

Convenantdeelnemer Schijvens wint prijs voor uitbetalen leefbaar loon

Schijvens Corporate Fashion won op 10 november 2017 de Best Practice Award van de Fair Wear Foundation. Schijvens stelde na eigen onderzoek een leefbaar loon vast voor haar fabrieksarbeiders in Turkije.

Verantwoord goud | 18 september 2017

Nieuwe partij bij Goudconvenant

Het Convenant Verantwoord Goud krijgt er een partij bij. Het recyclingbedrijf Coolrec sluit zich aan bij deze samenwerking.

Bancaire sector | 11 juli 2017

Nieuwe partner bij Bankenconvenant

Het bankenconvenant krijgt er een partner bij. Ngo Save the Children sluit zich aan bij deze samenwerking.

Duurzame Kleding en Textiel | 04 juli 2017

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.