Nieuws

30 maart 2018

Partijen proces IMVO-convenant voor de metallurgische sector bezoeken zinkfabriek Nyrstar

Het doel van het bezoek was om kennis op te doen van de techniek voor en het proces van het produceren van het metaal zink van grondstof tot halffabricaat voor verder werking.

Verantwoord goud | 20 maart 2018

Bekijk video: The Gold Challenge 2030

Met het Project ‘The Gold Challenge 2030’ streeft het ministerie van Buitenlandse Zaken naar 100% gebruik van duurzaam gewonnen en geproduceerd goud. Het ministerie maakte een video met uitleg over de huidige situatie rond de goudproductie.

Verantwoord goud | 19 maart 2018

Werkt u met goud? Sluit aan bij het Convenant Verantwoord Goud!

Recyclet u goud? Investeert u in goud? Verwerkt u goud in een product dat u produceert? Of maakt u prachtige sieraden van goud? Huidige partijen van het Convenant Verantwoord Goud roepen bedrijven op die werken met goud zich aan te sluiten bij het Convenant Verantwoord Goud.

Duurzame Kleding en Textiel | 13 maart 2018

Deelnemers textielconvenant verder aan de slag met risicoanalyse

Deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel doen continu onderzoek naar hun productieketen. Vorig jaar werden alle productielocaties in kaart gebracht. Nu, in het tweede jaar, wordt ook een overzicht gemaakt van gebruikte materialen.

Duurzame Kleding en Textiel | 05 maart 2018

Trainingen helpen omstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh verbeteren

In Bangladesh hebben in december en februari trainingen plaatsgevonden voor plaatselijke kledingproducenten. Het gaat om fabrieken die leveren aan bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

01 maart 2018

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over MVO.

Duurzame Kleding en Textiel | 26 februari 2018

Kleding produceren in Myanmar, is dat verantwoord?

Drie brancheorganisaties organiseerden in samenwerking met SOMO en het secretariaat van het convenant op 21 februari een workshop voor bedrijven over de kledingindustrie in Myanmar.

23 februari 2018

SER licht convenantenaanpak toe in de Tweede Kamer

“Het is buitengewoon complex en een proces van lange adem.” Dat zei SER-voorzitter Mariette Hamer donderdag 22 februari in de Tweede Kamer.

Verantwoord goud | 16 februari 2018

Workshop due diligence legt basis voor het echte werk

De eerste stappen voor due diligence door de deelnemers aan het goudconvenant zijn gezet.

Duurzame Kleding en Textiel | 15 februari 2018

Landelijke India werkgroep doet onderzoek naar kledingfabrieken

Meisjes en vrouwen die werken in kledingfabrieken in India zijn slachtoffer van moderne vormen van slavernij. Dat stelt de Landelijke India Werkgroep (LIW) na onderzoek ter plekke.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 februari 2018

Internationale interesse bij drukbezochte OESO-bijeenkomst

Hoe werken het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien?

Duurzame Kleding en Textiel | 08 februari 2018

Workshop voor bedrijven over kledingindustrie in Myanmar

Drie brancheorganisaties bieden bedrijven een workshop aan over de kledingindustrie in Myanmar.

Duurzame Kleding en Textiel | 05 februari 2018

Nieuwe ondertekenaar textielconvenant: Fristads

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Fristads Kansas Benelux BV.

Duurzame Kleding en Textiel | 30 januari 2018

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

25 januari 2018

Pensioenfondsensector start besprekingen voor IMVO convenant

De Nederlandse pensioenfondsensector, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant.

15 januari 2018

Voortgangsrapportage IMVO-convenanten van start

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Duurzame Kleding en Textiel | 09 januari 2018

G-Star maakt spijkerbroek met minimale milieu-impact

Convenantsdeelnemer G-Star presenteert in de nieuwe collectie van 2018 een spijkerbroek met een minimale milieu-impact. G-Star analyseerde en verbeterde het hele productieproces.

Pilots Natuursteen | 22 december 2017

Pilots duurzaam inkopen natuursteen van start

Hoe kunnen we vanuit Nederland op een meer verantwoorde manier natuursteen inkopen? Op 7 december ging hierover een pilotproject van start met een kennissessie. Aan de pilots doet een aantal gemeenten en inkooporganisaties mee.

Duurzame Kleding en Textiel | 18 december 2017

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

Voor de eerste keer verschijnt een jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. De plannen van aanpak die deelnemende bedrijven hebben ingediend en producten en projecten die partijen hebben opgestart staan daarin centraal.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 december 2017

VN-conferentie in Genève: pleidooi voor mensenrechten-wetten bij internationale handel

In Genève vond onlangs een grote VN-conferentie plaats over het eerbiedigen van mensenrechten bij de internationale handel. Door veel deelnemers werd gepleit voor wetgeving om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Duurzame Kleding en Textiel | 08 december 2017

Convenantsdeelnemer VIER VOETERS wil dierenleed bij wolproductie voorkomen

Veel wol is afkomstig van schapen waarbij onverdoofd een stuk huid is weggesneden: dit heet mulesing. VIER VOETERS wil deze praktijen tegengaan en ijvert voor het gebruik van een keurmerk.

Duurzame Kleding en Textiel | 30 november 2017

Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Mauritz & Zn. zal zich ook gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Duurzame Kleding en Textiel | 23 november 2017

Aanpak moderne slavernij van convenantdeelnemer C&A valt in de prijzen

C&A heeft de Stop Slavery Award gewonnen van de Thomson Reuters Foundation. Het bedrijf kreeg de prijs voor het voorkomen van dwangarbeid in de productieketen.

Duurzame Kleding en Textiel | 20 november 2017

Vier nieuwe ondertekenaars Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er vier nieuwe ondertekenaars bij. StarSock, ByKay, Noppies en Goosecraft hebben zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant.

Duurzame Kleding en Textiel | 20 november 2017

Bijeenkomst met vakbonden uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië

Vakbondsvertegenwoordigers uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië kwamen op 15 november naar Nederland. De gasten deelden ervaringen in hun thuisland met deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Duurzame Kleding en Textiel | 14 november 2017

Convenantdeelnemer Schijvens wint prijs voor uitbetalen leefbaar loon

Schijvens Corporate Fashion won op 10 november 2017 de Best Practice Award van de Fair Wear Foundation. Schijvens stelde na eigen onderzoek een leefbaar loon vast voor haar fabrieksarbeiders in Turkije.

Verantwoord goud | 18 september 2017

Nieuwe partij bij Goudconvenant

Het Convenant Verantwoord Goud krijgt er een partij bij. Het recyclingbedrijf Coolrec sluit zich aan bij deze samenwerking.

Bancaire sector | 11 juli 2017

Nieuwe partner bij Bankenconvenant

Het bankenconvenant krijgt er een partner bij. Ngo Save the Children sluit zich aan bij deze samenwerking.

Duurzame Kleding en Textiel | 04 juli 2017

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken.

Verantwoord goud | 19 juni 2017

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Internationaal MVO convenant “Verantwoord goud” ondertekend: weten, laten zien en verbeteren.

Verantwoord goud | 19 juni 2017

Aanpak van kinderarbeid in goudmijnen

Een coalitie van Ngo's, Philips en Fairphone hebben een project in voorbereiding om kinderarbeid in Oegandese goudmijnen aan te pakken.

12 juni 2017

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen.

Pilots Natuursteen | 09 mei 2017

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant

04 april 2017

Brief aan informateur over Internationaal MVO

SER vindt het belangrijk convenantenaanpak op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de komende kabinetsperiode voort te zetten.

23 februari 2017

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

De vaste Kamercommissie voor BH&O is door maatschappelijke organisaties, adviesorganen en bedrijfsleven bijgepraat over de voortgang van de IMVO-convenanten.

10 januari 2017

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.