Nieuws

Bancaire sector | 13 augustus 2019

Acht ernstige mensenrechtenrisico’s als eerste aangepakt

Partijen binnen IMVO-convenant bancaire sector ronden analyse palmolieketen af.

Verzekeringssector | 25 juli 2019

Klimaatcommitment in uitvoering binnen het verzekeringsconvenant

De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli een commitment ondertekend om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Het Platform Carbon Accounting Financials heeft een methode ontwikkeld om de CO2-impact van beleggingen te berekenen.

Verzekeringssector | 23 juli 2019

Tweede praktijkcasus behandeld binnen verzekeringsconvenant

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een tweede casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt.

Duurzame Kleding en Textiel | 16 juli 2019

Convenant start samenwerking met Open Apparel Registry

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een samenwerking aangegaan met de internationale website Open Apparel Registry (OAR).

Duurzame Kleding en Textiel | 11 juli 2019

Goede voorbeelden bieden inspiratie tijdens deelnemersdag

Diverse goede voorbeelden van samenwerking op thema’s als gender en leefbaar loon door bedrijven zorgden voor veel inspiratie tijdens de deelnemersdag op 2 juli.

Duurzame Kleding en Textiel | 09 juli 2019

Arisa wil inspanningen bedrijven bij Convenant versterken met nieuwe inzichten in Tamil Nadu

Convenantspartij Arisa (voorheen de Landelijke India Werkgroep), heeft een onderzoek uitgevoerd naar risico’s in de toeleveringsketen van convenantsondertekenaars in Tamil Nadu (India).

Verzekeringssector | 09 juli 2019

Verslag werkconferentie klimaat: beleggers willen positieve impact hebben

De financiële sector wil actief meedenken over de financiering van de energietransitie, zo bleek tijdens de Klimaatwerkconferentie op 25 juni bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Duurzame Kleding en Textiel | 04 juli 2019

Textielbedrijven maken openbaar hoe zij risico’s op misstanden aanpakken

Convenant: Helder zijn over risico’s kledingsector ‘het nieuwe normaal’

Sierteeltsector | 02 juli 2019

Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie

Vandaag wordt in het World Horti Center in Naaldwijk het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend.

Duurzame Kleding en Textiel | 27 juni 2019

Bijeenkomst ‘beyond auditing’ brengt merken tot systeemverandering

Begin deze maand had het Secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) de gelegenheid om tijdens een seminar georganiseerd door het Duitse TextilBündnis te presenteren over 'beyond auditing'.

Duurzame Kleding en Textiel | 17 juni 2019

Onafhankelijke commissie textielconvenant doet eerste uitspraken over bedrijven

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft voor het eerst uitspraken gedaan in twee geschillen.

Voedingsmiddelen | 06 juni 2019

Verstegen Spices & Sauces en Fairfood starten pilot met nootmuskaat

Bedrijven die zich inzetten voor leefbaar loon, krijgen hulp van de modernste technologie. Specerijenfabrikant Verstegen en Fairfood zijn een pilot gestart met nootmuskaat en blockchaintechnologie.

Initiatief TruStone | 27 mei 2019

Deelnemers pilot natuursteen bezoeken Belgische steengroeve

Op woensdag 22 mei bracht een groep van 20 deelnemers van de pilot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) natuursteen een bezoek aan steengroeve Carrières du Hainaut in Wallonië.

Verzekeringssector | 24 mei 2019

Directeuren in dialoog over voortgang convenant

De directeuren van alle deelnemende partijen aan het IMVO-convenant in de Verzekeringssector kwamen in mei bij elkaar om de voortgang van de afspraken van het convenant met elkaar te bespreken.

Bancaire sector | 24 mei 2019

Het Bankenconvenant publiceert paper over toegang tot herstel

Partijen binnen het IMVO-convenant Bancaire Sector publiceren een paper over het mogelijk maken van herstel in relatie tot mensenrechtenkwesties.

Voedingsmiddelen | 23 mei 2019

Inspiratiesessie stakeholders convenant voedingsmiddelen

Due Diligence: vraagstukken uit de praktijk. Tegen welke vraagstukken lopen bedrijven in de voedingsmiddelensector aan als ze aan de slag gaan met due diligence?

Duurzame Kleding en Textiel | 23 mei 2019

Partijen wonen workshop bij over duurzame materialen

Op 9 mei organiseerde het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen met Solidaridad en Modint een workshop over duurzame materialen voor bedrijven en andere partijen die aangesloten zijn bij het Convenant.

Metaalketens | 23 mei 2019

Metaalsector zet zich in voor verantwoorde metaalketens

De metaalsector bundelt de krachten voor een impuls aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties tekenen daarvoor op 23 mei het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’.

Initiatief TruStone | 23 mei 2019

Indiase partners Initiatief Trustone bezoeken Nederland

Op 23 mei spraken deelnemers aan het Initiatief TruStone en de pilotprojecten over maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen met Indiase partners van de NGOs Arisa en Coalitie Stop Kinderarbeid.

15 mei 2019

Initiatiefwetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid aangenomen

Dinsdag 14 mei is in de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen.

Verzekeringssector | 14 mei 2019

Verzekeringsconvenant behandelt eerste praktijkcasus

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een eerste casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt.

Initiatief TruStone | 13 mei 2019

IMVO Initiatief TruStone van start: Nederland en Vlaanderen slaan handen ineen voor eerlijk natuursteen

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen.

Verantwoord goud | 06 mei 2019

IUCN NL stapt uit Convenant Verantwoord Goud

Op 1 mei is IUCN NL gestopt met haar formele deelname aan het Convenant Verantwoord Goud.

Duurzame Kleding en Textiel | 06 mei 2019

Kledingmerken tekenen brief aan regering Cambodja na zorgwekkende ontwikkelingen

Meerdere kledingmerken die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben een brief ondertekend aan de regering van Cambodja om hun zorgen te uiten over de arbeids- en mensenrechtensituatie in de kleding- en textielsector.

Verzekeringssector | 23 april 2019

Monitoring verzekeringsconvenant van start

Bij alle partijen en verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, wordt jaarlijks gemeten in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd.

Bancaire sector | 23 april 2019

Bankenconvenant bezoekt palmolieplantages Indonesië

Partijen uit het Nederlandse Convenant Bancaire Sector bezochten palmolieplantages in Indonesië als onderdeel van hun inspanningen de waardeketen van palmolie in kaart te brengen.

Duurzame Kleding en Textiel | 15 april 2019

Negen van tien textielbedrijven goed op weg met duurzame afspraken

Uit een beoordeling blijkt dat 86% van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel goed op weg is om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dat staat in de jaarrapportage die het convenant vandaag publiceert.

Voedingsmiddelen | 11 april 2019

Specerijenvereniging traint leden in IMVO

Op 11 maart bezochten de meeste Nederlandse specerijenbedrijven de eerste training over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Centraal stond de handleiding IMVO due diligence (risicomanagement).

Duurzame Kleding en Textiel | 11 april 2019

Bedrijven wonen workshop bij over water, energie en chemicaliën

Op woensdag 27 maart woonden de ondertekenaars van het CKT een workshop bij over de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s die te maken hebben met water, energie en chemicaliën in de kleding- en textielketen.

Duurzame Kleding en Textiel | 11 april 2019

Kledingbedrijven spreken steun uit voor Bangladesh Akkoord

Een aantal kledingbedrijven die aangesloten zijn bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, spreekt zich actief uit voor behoud van het Bangladesh Akkoord.

Duurzame Kleding en Textiel | 02 april 2019

Rapport Azië verdiept inzicht in risico’s

Vandaag publiceerde het Leiden Asia Centre (LAC) een onderzoeksrapport ‘Tightening Belts: Two Regional Case Studies on Corporate Social Responsibility in Asia’.

Duurzame Kleding en Textiel | 14 maart 2019

Emma Safety Footwear heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Emma is het eerste schoenenbedrijf dat het convenant heeft ondertekend. Het Nederlandse schoenenbedrijf produceert veiligheidsschoenen voor diverse industrieën.

Duurzame Kleding en Textiel | 14 maart 2019

Bedrijven leren over risico’s rond arbeidsomstandigheden en verantwoorde inkoop in Turkije

Vandaag organiseerde het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in samenwerking met de Fair Wear Foundation het seminar ‘Sourcing responsibly in Turkey. How to due diligence?’

Bancaire sector | 08 maart 2019

ABN AMRO geeft zijn tweede mensenrechtenrapport uit

ABN AMRO heeft op 25 februari 2019 zijn tweede volledige mensenrechtenrapport uitgebracht. Het Mensenrechtenrapport 2018 bouwt voort op eerdere publicaties.

Verantwoord goud | 05 maart 2019

Gedragscode juweliers- en goudsmedenbranche in werking

De kleinere bedrijven in de juweliers- en goudsmedenbranche kunnen aan de slag met het Convenant Verantwoord Goud. Hiervoor hebben de brancheverenigingen Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) een gedragscode opgesteld.

Duurzame Kleding en Textiel | 01 maart 2019

Dibella tekent het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Textielbedrijf Dibella tekent via ‘geassocieerd lidmaatschap’ het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het bedrijf is al deelnemer van het Duitse Textilbündnis en ontwikkelt linnen voor textielbedrijven.

Duurzame Kleding en Textiel | 18 februari 2019

Internationale Vrouwendag: Workshop over gender

Op 8 maart organiseren partijen van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel een workshop over gender in de kledingindustrie. De workshop viert aansluitend Internationale Vrouwendag.

Duurzame Kleding en Textiel | 14 februari 2019

Workshop over prioriteren van risico’s op OESO conferentie

Hoe kunnen bedrijven hun risico’s beter prioriteren? Op 14 februari 2019 organiseert het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hierover een werksessie.

Duurzame Kleding en Textiel | 05 februari 2019

Bedrijven helpen bedrijven tijdens trainingen leefbaar loon

Op 5 februari start een reeks trainingen voor bedrijven op het gebied van leefbaar loon. De trainingen zijn erop gericht bedrijven te ondersteunen in hun dialoog met leveranciers en het verbeteren van hun eigen inkooppraktijken in het kader van hun ‘due diligence’.

Voedingsmiddelen | 04 februari 2019

FNLI organiseert werksessie IMVO-risicomanagement

Op 15 januari organiseerde de FNLI samen met de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) een werksessie over IMVO-risicomanagement. Aan de hand van een nieuw ontwikkeld FNLI-stappenplan werd besproken hoe een bedrijf IMVO-risicomanagement opzet.

Duurzame Kleding en Textiel | 04 februari 2019

Seminar over verantwoord inkopen in Turkije

Veel bedrijven in Nederland besteden hun productie uit aan Turkije. Hoe kunnen bedrijven daar verantwoord inkopen en risico’s vermijden? Kom naar het seminar dat het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen met Fair Wear Foundation op 14 maart organiseert.

Initiatief TruStone | 24 januari 2019

Overzicht in Internationale Sociale Voorwaarden met routekaart

Het projectteam van de Natuursteenpilots heeft een routekaart ontwikkeld. Deze routekaart is bedoeld om aanbestedende diensten de weg te wijzen bij het sturen op de naleving van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) bij de inkoop van natuursteen.

Duurzame Kleding en Textiel | 10 januari 2019

Kuyichi tekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Nederlandse kledingmerk is in 2001 opgericht en is bekend van hun denim. Kuyichi is het 92ste kledinglabel die het convenant heeft getekend.

Bancaire sector | 03 januari 2019

ING brengt mensenrechtenrapport uit

Op 16 november 2018 heeft ING haar eerste op zichzelf staande mensenrechtenrapport gepubliceerd, waarin de bank de vijf meest ernstige mensenrechtenrisico’s identificeert.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.