Nieuws

Bankenconvenant sluit af met monitoringrapport en eindverklaring

20-08-2020

In december 2019 liep het IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Het convenant sluit af met een rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie en een reactie daarop van de Stuurgroep in de vorm van een eindverklaring.

Stand van zaken van de Nederlandse bankenconvenant

17-12-2019

In december 2019 liep het Nederlandse IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Hoewel het convenant officieel aan het einde van zijn termijn is, wordt een laatste monitoringrapport en een begeleidende stuurgroepverklaring verwacht in het tweede kwartaal van 2020.

Bankenconvenant publiceert tweede jaarrapportage

16-09-2019

Het Nederlandse IMVO Convenant Bancaire Sector publiceert haar tweede jaarrapportage. Het rapport bevat een algemeen deel met een beschrijving van de ontwikkeling van het convenant, een rapport van de onafhankelijke Monitoring Commissie en een reactie daarop van de Stuurgroep en van sommige individuele partijen.

Acht ernstige mensenrechtenrisico’s als eerste aangepakt

13-08-2019

Banken financieren (onderdelen) van deze keten en zijn op grond van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) gehouden om mensenrechtenrisico’s te voorkomen en te verminderen. Deze analyse helpt partijen en aangesloten banken om gezamenlijk en individueel te kunnen werken aan deze risico’s.

Het Bankenconvenant publiceert paper over toegang tot herstel

24-05-2019

Partijen binnen het IMVO-convenant Bancaire Sector publiceren een paper over het mogelijk maken van herstel in relatie tot mensenrechtenkwesties.

Bankenconvenant bezoekt palmolieplantages Indonesië

23-04-2019

Partijen uit het Nederlandse Convenant Bancaire Sector bezochten palmolieplantages in Indonesië als onderdeel van hun inspanningen de waardeketen van palmolie in kaart te brengen.

ABN AMRO geeft zijn tweede mensenrechtenrapport uit

08-03-2019

ABN AMRO heeft op 25 februari 2019 zijn tweede volledige mensenrechtenrapport uitgebracht. Het Mensenrechtenrapport 2018 bouwt voort op eerdere publicaties zoals de Mensenrechtengids 2015, het Mensenrechtenrapport 2016 en de Update 2017. In dit rapport geeft ABN AMRO een toelichting op de vooruitgang die de afgelopen twee jaar is geboekt bij de aanpak van de meest in het oog springende mensenrechtenvraagstukken.

ING brengt mensenrechtenrapport uit

02-01-2019

Op 16 november 2018 heeft ING haar eerste op zichzelf staande mensenrechtenrapport gepubliceerd, waarin de bank de vijf meest ernstige mensenrechtenrisico’s identificeert. Voor ING als werkgever zijn dit werkgerelateerde stress en discriminatie; voor ING als zakelijke kredietverlener gaat het om landrechten, kinderarbeid en dwangarbeid. ING benadrukt dat zij door de ondertekening van het IMVO-convenant bancaire sector is aangezet om het mensenrechtenrapport in deze vorm te publiceren.

Mensenrechtenconferentie ABN AMRO: Innovaties in human rights due diligence

20-12-2018

Een van de prioriteiten van het bankenconvenant is het beter in kaart brengen van mensenrechtenrisico’s. Dat staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare informatie. Maar deze is in de praktijk niet altijd voorhanden Tijdens de 5e mensenrechtenconferentie van ABN AMRO gingen experts hierover met elkaar in gesprek: innovators, data providers, investeerders, NGO’s en ESG professionals.

Leersessie over ‘shrinking civic freedoms and the position of human rights defenders (HRDs)’

10-12-2018

Op 16 november 2018 vond er bij FMO een leersessie plaats over ‘shrinking civic freedoms and the position of human rights defenders (HRDs)’. Deze sessie was een van de vervolgacties op het recentelijk door de Dutch Banking Agreement (DBA) gepubliceerde rapport ‘Increasing Leverage’. Oxfam en Amnesty waren de initiatiefnemers en de Sociaal-Economische Raad modereerde de goed bezochte bijeenkomst.