ABN AMRO geeft zijn tweede mensenrechtenrapport uit

ABN AMRO heeft op 25 februari 2019 zijn tweede volledige mensenrechtenrapport uitgebracht. Het Mensenrechtenrapport 2018 bouwt voort op eerdere publicaties zoals de Mensenrechtengids 2015, het Mensenrechtenrapport 2016 en de Update 2017. In dit rapport geeft ABN AMRO een toelichting op de vooruitgang die de afgelopen twee jaar is geboekt bij de aanpak van de meest in het oog springende mensenrechtenvraagstukken.

ABN AMRO releases its second Human Rights Report © ABN AMRO

Een van de afspraken van het IMVO-convenant bancaire sector is het opstellen van een mensenrechtenrapport. In dit tweede rapport toont ABN AMRO zijn inzicht in de grootste risico's voor zijn eigen mensen, zijn klanten en de mensen in de toeleveringsketens die de ABN AMRO financiert.

Het rapport schetst de normen en programma's van de bank op het gebied van mensenrechten. Het beschrijft de impact die de bank intern maakt door middel van zijn beleid, procedures en samenwerkingsverbanden, alsmede de vooruitgang die is geboekt bij het opkomen voor mensenrechten in het bedrijfsleven.

Het rapport maakt gebruik van het Guiding Principles Reporting Framework van de Verenigde Naties en laat zien dat ABN AMRO zich inzet voor openbaarmaking van:

  • De weg van de bank van theorie naar praktijk vanaf 2011;
  • De meest in het oog springende problemen waarmee de bank is geconfronteerd in vier van zijn operationele rollen: als dienstverlener, als werkgever, als kredietverlener en als beleggingsdienstverlener;
  • De vooruitgang die in 2017 en 2018 is geboekt op het gebied van privacy, discriminatie, arbeidsrechten en landgebonden mensenrechten;
  • De dilemma's en uitdagingen waarvoor de bank is komen te staan;
  • De standpunten en meningen van de stakeholders en hoe de bank daarop reageert;
  • Beoogde beleidswijzigingen als gevolg van het in kaart brengen van de cacaowaardeketen binnen het IMVO-convenant bancaire sector;
  • De dialoog en betrokkenheid met klanten, inclusief een overzicht van ESG-activiteiten;
  • De rol van de bank als aanjager van verandering, met impact op de financiële sector als geheel en op de samenleving als geheel;
  • Toekomstige stappen in drie belangrijke thema's: grootste risico’s, invloed en klachten.

Meer informatie over het rapport.