Bankenconvenant publiceert jaarrapportage met nieuwe analyse van cacaosector

Het Nederlandse IMVO Convenant Bancaire Sector publiceert haar eerste jaarrapportage inclusief twee nieuwe analyses van onder meer de wereldwijde cacaoketen en de manier waarop partijen en banken hun invloed kunnen aanwenden bij het voorkomen en terugdringen van mensenrechtenschendingen.

Jaarrapportage 2017 IMVO bancaire sector

Jaarrapportage

In de eerste jaarrapportage van het IMVO Convenant Bancaire Sector wordt de voortgang beschreven die partijen en banken hebben gemaakt. Zo hebben veel banken hun klachtenmechanismes verbeterd en zijn deze nu ook toegankelijk voor niet-klanten. In de jaarrapportage zijn ook de aanbevelingen van de onafhankelijke monitoringscommissie opgenomen over de voortgang van de afspraken van het convenant. Volgens de commissie is zijn de deelnemende partijen goed op weg. Tegelijkertijd moet de ambitie verder omhoog, zodat het komende jaar nog meer resultaat zichtbaar wordt.

Jacqueline Cramer, onafhankelijk voorzitter convenant: “Het afgelopen jaar is er een unieke samenwerking ontstaan tussen de partijen. Uiteraard zijn we er nog niet, maar het is mooi te zien dat de inspanningen van de banken, maatschappelijke organisaties, overheid en vakbeweging worden beloond en de eerste resultaten van de gezamenlijke inspanning nu zichtbaar worden.”

Hoe financieren banken de cacaoketen?

Binnen de wereldwijde cacaoketen is bekend dat het risico op mensenrechtenschendingen hoog is. In deze nieuwe analyse hebben banken, maatschappelijke organisaties, overheid en vakbeweging op basis van hun gezamenlijke kennis in kaart gebracht hoe de cacaoketen in elkaar zit en op welke onderdelen van de keten banken invloed kunnen uitoefenen. Er zijn drie aanbevelingen gedaan door de werkgroep voor opvolgende acties die partijen de komende 2 jaar kunnen oppakken. De partijen bepalen samen hoe aanbevelingen worden opgepakt. Een zelfde analyse wordt gemaakt voor de palmolieketen. Stakeholders zijn uitgenodigd om op de consultatie versie van de palm olie analyse te reageren.

Ook is er een gezamenlijke analyse gemaakt over het gezamenlijk aanwenden van invloed door partijen en banken om impact te vergroten.

IMVO convenant Bancaire Sector

Het IMVO Convenant Bancaire Sector is in december 2016 van start gegaan. Het convenant beoogt bij te dragen aan het voorkomen of beëindigen van mensenrechtenschendingen door bedrijven waaraan banken leningen verstrekken. Elf banken hebben zich aan de gemaakte afspraken gecommitteerd.

Komend jaar verwachten de partijen naast de individuele afspraken gezamenlijk een aantal nieuwe rapportages te publiceren waarin duidelijk wordt welke stappen banken nog meer gaan nemen om mensenrechtenschendingen rondom activiteiten van hun klanten te voorkomen