Bankenconvenant sluit af met monitoringrapport en eindverklaring

In december 2019 liep het IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Het convenant sluit af met een rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie en een reactie daarop van de Stuurgroep in de vorm van een eindverklaring.

Beurskoersen in de stad © Shutterstock

Download