Mensenrechtenconferentie ABN AMRO: Innovaties in human rights due diligence

Een van de prioriteiten van het bankenconvenant is het beter in kaart brengen van mensenrechtenrisico’s. Dat staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare informatie. Maar deze is in de praktijk niet altijd voorhanden Tijdens de 5e mensenrechtenconferentie van ABN AMRO gingen experts hierover met elkaar in gesprek: innovators, data providers, investeerders, NGO’s en ESG professionals.

Mensenrechtenconferentie ABN AMRO: Innovaties in human rights due diligence Mensenrechtenconferentie ABN AMRO
Bekijk hier een korte video-impressie.

De dag startte met twee keynote speeches. Aan de hand van voorbeelden toonden beide sprekers inzicht in de innovatieve onderzoekstechnieken die zij hanteren. Het journalistenplatform Bellingcat is gespecialiseerd in onderzoek van openbare bronnen en sociale media en publiceert veel verhalen over mensenrechtenschendingen. Onderzoeksinstituut Forensic Architecture doet baanbrekend forensisch onderzoek. Zij werken voor openbare aanklagers, mensenrechtenorganisaties en milieubewegingen en komen regelmatig met nieuw bewijs.

Het middagprogramma stond in het teken van een aantal innovatieve organisaties die elk hun steentje bijdragen aan het professionaliseren van due diligence onderzoek op het gebied van mensenrechten. Deze experts van TIMBY, Ulula, TMP Systems en Impactt sloten elk hun korte presentatie af met een discussievraag aan het publiek. In de afsluitende paneldiscussie ging het over de vraag of en hoe financiële instellingen als banken hun kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek verder kunnen verbeteren. Hoe zorg je voor een werkbaar proces waarin harde cijfers en echte ervaringen van mensen samen een objectief oordeel mogelijk maken over risico’s en impact?

Steeds meer bedrijven, instituten en NGO’s richten zich op datavergaring, analyses, waarheidsvinding en impactstudies met het doel meer grip te krijgen op het beschermen van mensenrechten. De conferentie gaf een goed beeld van het belang van betrouwbare data en liet zien welke potentie dit heeft om human rights due diligence door banken naar een hoger plan te tillen.

Met het jaarlijks organiseren van een conferentie over mensenrechten wil de bank concrete thema’s op de agenda zetten en de samenwerking tussen de diverse partijen bevorderen.