ING brengt mensenrechtenrapport uit

Op 16 november 2018 heeft ING haar eerste op zichzelf staande mensenrechtenrapport gepubliceerd, waarin de bank de vijf meest ernstige mensenrechtenrisico’s identificeert. Voor ING als werkgever zijn dit werkgerelateerde stress en discriminatie; voor ING als zakelijke kredietverlener gaat het om landrechten, kinderarbeid en dwangarbeid. ING benadrukt dat zij door de ondertekening van het IMVO-convenant bancaire sector is aangezet om het mensenrechtenrapport in deze vorm te publiceren.

ING brengt mensenrechtenrapport uit © ING

Een van de verplichtingen op grond van het IMVO bankenconvenant is het opstellen van een mensenrechtenrapport. Met het rapport laat ING zien inzicht te hebben in de meest ernstige risico's voor haar eigen mensen en voor de mensen in waardeketens die zij via zakelijke klanten en projecten financiert. In het rapport schetst ING ook welke acties zij heeft ontplooid in het kader van het IMVO bankenconvenant en hoe deze bijdragen aan het integreren van mensenrechten in het due diligence-proces van de bank.

Aan de hand van het ‘reporting framework’ van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights geeft ING in dit rapport inzicht in:

  • het streven om respect voor de mensenrechten in de organisatie te verankeren;
  • de meest ernstige mensenrechtenrisico’s waarmee zij wordt geconfronteerd vanuit haar rol als werkgever en zakelijke kredietverlener en hoe zij daarmee omgaat;
  • de dilemma's en uitdagingen;
  • de standpunten en opvattingen van haar stakeholders en wat ING daarmee doet;
  • de prioriteiten voor de toekomst.

Meer weten over het rapport? Bekijk het rapport hier (Engels).