Het Bankenconvenant publiceert paper over toegang tot herstel

Partijen binnen het IMVO-convenant Bancaire Sector publiceren een paper over het mogelijk maken van herstel in relatie tot mensenrechtenkwesties.
Jaarrapportage 2017 IMVO bancaire sector © Shutterstock