Nieuwe partner bij Bankenconvenant

Het bankenconvenant krijgt er een partner bij. Ngo Save the Children sluit zich aan bij deze samenwerking. De organisatie heeft veel ervaring met kinderrechten en de manier waarop bedrijven dit kunnen verankeren in hun internationale MVO-beleid.

Cocoa plantation De cacao is een van eerste sectoren waar Save the Children in het kader van het bankenconvenant aan de slag gaat. | © Shutterstock

De financiële sector kan via zijn handelen direct of indirect betrokken zijn mogelijke schending van mensenrechten. Dat geldt ook voor de rechten van kinderen. Sommige van deze risico’s zijn te complex voor een individueel bedrijf om op te lossen. Het convenant biedt de mogelijkheid voor de sector brede kwesties gezamenlijk aan te pakken. Kinderen waar ook ter wereld hebben recht op goede veiligheid, gezondheid en onderwijs. Dat is alleen te verwezenlijken als alle betrokken partijen samenwerken.

Verschil maken

De bankensector verstrekt miljarden euro’s en dollars aan bedrijven en landen, onder meer via zakelijke kredieten en projectfinanciering. Met deze sterke positie en hun keuzes kunnen banken een verschil maken op het gebied van mensenrechten.

Oktober 2016 sloten de bankensector, Ngo’s, vakbonden overheid het Banken Convenant. Doel van de samenwerking is het risico op het schenden van mensrechten uit te bannen. Door de gezamenlijke aanpak wordt individuele kennis en ervaring op dit gebied gebundeld. De SER voert het secretariaat voor dit convenant en was ook nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. Inmiddels zijn er voor meer sectoren convenanten afgesloten.

Cacao

Save the Children gaat om te beginnen aan de slag met kinderrechten in de cacaoketen. Dit is een sector waar de organisatie al langer actief is. De precieze invulling van dit project wordt nog uitgewerkt.