Leersessie over ‘shrinking civic freedoms and the position of human rights defenders (HRDs)’

Op 16 november 2018 vond er bij FMO een leersessie plaats over ‘shrinking civic freedoms and the position of human rights defenders (HRDs)’. Deze sessie was een van de vervolgacties op het recentelijk door de Dutch Banking Agreement (DBA) gepubliceerde rapport ‘Increasing Leverage’. Oxfam en Amnesty waren de initiatiefnemers en de Sociaal-Economische Raad modereerde de goed bezochte bijeenkomst.

Overeenkomst tekenen © Shutterstock

Het doel van de sessie was om DBA-partijen en aangesloten banken te informeren over de zorgwekkende trend dat de ruimte voor maatschappelijke organisaties en HRDs om te werken en zich uit te spreken wereldwijd steeds verder wordt ingeperkt. Gezamenlijk werd gekeken naar mogelijkheden om deze trend te keren.

Verdieping

Tijdens de bijeenkomst gaven Oxfam Novib, Amnesty Nederland, het Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC), FMO en het ministerie van Buitenlandse Zaken presentaties over de ontwikkelingen en stappen die er vanuit deze partijen worden ondernomen. Het BHRRC ging in op het recent door hun gepubliceerde rapport ‘Shared space under pressure: Business support for civic freedoms and human rights defenders’. In het rapport staan onder andere voorbeelden van bedrijven en investeerders die in actie zijn gekomen voor burgerlijke vrijheden en HRDs. Risico’s van handelen en van niet-handelen als bedrijf/investeerder werden in beeld gebracht. Een belangrijke bron voor een ieder om zich goed te informeren over de maatschappelijke ruimte in een land is CIVICUS en partijen kunnen ook altijd terecht bij Oxfam, Amnesty en het BHRRC.

Breakout sessies

In breakout sessies werd aan de hand van 2 cases verder verkend wat banken zouden kunnen doen voor (familie van) HRDs en hoe de stem van HRDs goed gehoord kan worden als onderdeel van human rights due diligence. De cases hadden betrekking op situaties voorafgaand en tijdens een financieringsrelatie tussen een bank en een klant. Ook is gesproken over mogelijke manieren van samenwerking tussen de DBA-partijen en banken om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de positie van HRDs ers te verbeteren. Een belangrijke en logische optie in DBA-verband is verder te kijken naar betere toegang van HRDs tot financiële middelen. Er zal altijd per case gekeken moeten worden welke stappen het meest gewenst en effectief zijn (o.a. zichtbaar of juist niet). Partijen spraken af dat zij een vervolg zullen geven aan de leersessie.