Doe mee!

Uw bedrijf gebruikt, handelt of investeert in goud. Dat wilt u natuurlijk op een verantwoorde manier doen. Zoiets klinkt makkelijk, maar is best lastig. Het Convenant Verantwoord Goud heeft als doel om de negatieve impact van de goudsector op mens en milieu te verminderen.

Waarom aansluiten bij het convenant? U kunt dan:

  • Praktische invulling geven aan de internationale richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), zoals de richtlijnen van de OESO en de VN.
  • Gezamenlijk toeleveranciers aanspreken als er misstanden zijn
  • Leren van koplopers met ervaring met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Meedoen in gezamenlijke projecten om bijvoorbeeld de omstandigheden in mijnen te verbeteren

De huidige partijen kijken uit naar uw deelname! Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van het convenant: goldagreement@ser.nl of met een van de huidige partijen.