Workshop due diligence legt basis voor het echte werk

De eerste stappen voor due diligence door de deelnemers aan het goudconvenant zijn gezet. De uitleg, voorbeelden en uitgewisselde ervaringen tijdens een workshop over dit onderwerp geven een basis voor alle individuele deelnemers om aan de slag te gaan. Er deden elf partijen mee aan de workshop. Het convenant heeft twintig deelnemers.

Workshop Due diligence

De eerste stappen voor due diligence door de deelnemers aan het goudconvenant zijn gezet. De uitleg, voorbeelden en uitgewisselde ervaringen tijdens een workshop over dit onderwerp geven een basis voor alle individuele deelnemers om aan de slag te gaan. Er deden elf partijen mee aan de workshop. Het convenant heeft twintig deelnemers.

Eind januari organiseerde Unicef deze bijeenkomst. Liesbeth Unger, expert in due diligence en mensenrechten leidde deze workshop. Doel was duidelijkheid creëren voor bedrijven over de verwachtingen in het convenant over due diligence en wat dit betekent voor individuele bedrijven. Daarnaast diende de workshop ter ondersteuning voor de partijen bij het invullen van de ‘nulmeting due diligence’. Die is bedoeld om informatie te verzamelen over de huidige stand van zaken in het bedrijf met due diligence.

Nieuw terrein

“Samen sterk, nu op weg naar de praktijk’’ vatte Diana van der Pad van Bijou Moderne de workshop kort samen. Voor haar bedrijf is het proces van due diligence een relatiefnieuw terrein waar zij de komende periode mee aan de slag gaat.
Deelnemers kregen uitleg en achtergrondinformatie over de richtlijnen van de OESO Due Diligence Guidance, die bedrijven helpt risico’s in de keten te voorkomen en indien nodig aan te pakken. Daarbij kwamen de vijf stappen van het due diligence proces aan de orde. Dan gaat het om het opstellen van een managementsysteem, risico’s identificeren, managen van risico’s, monitoring en rapportage. 

Dieper inzicht

Philips, een van de partijen in het convenant, gaf dieper inzicht in de dagelijkse praktijk en de mogelijkheden die bedrijven hebben om hun toeleveranciers aan te spreken. Philips heeft als groot bedrijf ervaring met dergelijke procesessen. Enkele andere deelnemers aan het convenant staan nog aan het begin van dit proces. 

Samenwerking

Ook kwam de rol van verschillende partijen die op dit gebied de standaard zetten aan de orde. Daarmee was de workshop meteen een praktijkvoorbeeld hoe samenwerking kan helpen in ingewikkelde processen. “Die uitwisseling van ervaringen was erg nuttig”, zegt Joost Vos die namens Buitenlandse Zaken bij de workshop aanwezig was. Ook droeg het volgens hem bij  het onderlinge vertrouwen te versterken. 
De dag werd afgesloten met een rondgang onder de deelnemers naar de volgende concrete stappen die bedrijven gaan ondernemen.