Gedragscode juweliers- en goudsmedenbranche in werking

De kleinere bedrijven in de juweliers- en goudsmedenbranche kunnen aan de slag met het Convenant Verantwoord Goud. Hiervoor hebben de brancheverenigingen Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) een gedragscode opgesteld.

Gedragscode juweliers- en goudsmedenbranche in werking © Maurits van Hout
Een van de punten uit de gedragscode is dat bedrijven jaarlijks hun leveranciers dienen te bevragen over de naleving van de OESO-richtsnoeren voor mineralen uit conflict- en hoog risicogebieden. Zo ontstaat vanuit bedrijven aan het eind van de goudketen druk op bedrijven verder in de keten om te verduurzamen. De resultaten van de navraag worden anoniem gedeeld met het SER-secretariaat dat het convenant begeleidt. Bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend dienen hierover al hun personeel te informeren. Zij kunnen vervolgens de consument weer informeren.

De FGZ stelt dat veel van het goud dat hun leden gebruiken uit recycling of gecertificeerde mijnen komt. Met de gedragscode wil de branche verder bijdragen aan een verantwoorde internationale goudketen.
Ondertekening is voor bestaande leden vrijwillig. Nieuwe leden zijn verplicht de gedragscode te onderteken.

Hier vind u meer informatie over de gedragscode:

https://www.fgz.nl/gedragscode-voor-juweliers-en-goudsmeden/

http://www.meestergoudsmeden.nl/home/lidmaatschap/

of neem contact op met het secretariaat van de NGG: secretariaat@meestergoudsmeden.nl