Stappenplan transparantie raffinaderijen en smelterijen in goudsector

Partijen van het Convenant Verantwoord Goud hebben een stappenplan ontwikkeld voor het benaderen van raffinaderijen en smelterijen in de Nederlandse goudsector.

Goldmine © David Mansell-Moullin
Het stappenplan schetst het belang van de internationale richtlijnen om mogelijke misstanden in de goudsector, zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in kaart te brengen en te voorkomen. Ook wordt uitgelegd hoe en waarom dit stappenplan tot stand is gekomen. Het Convenant Verantwoord Goud liep tot en met juni 2022. Het stappenplan was één van de laatste activiteiten, zodat bedrijven ook hierna verder kunnen met het verbeteren van hun due diligence beleid.

Een van de afspraken in het convenant was om gezamenlijk raffinaderijen en smelterijen te benaderen om hun transparantie te verbeteren. Deze raffinaderijen en smelterijen zijn geïdentificeerd in de ketens van de aangesloten bedrijven van het convenant. Ook spraken de partijen af om de betreffende bedrijven aan te moedigen hun inkoopprocessen voor goud in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen.

Het nu gepubliceerde stappenplan biedt een gebruiksvriendelijk overzicht van de te nemen acties voor bedrijven in de goudsector om op zorgvuldige wijze het gesprek met leveranciers in hun keten aan te gaan. Vragen die daarbij centraal staan zijn: wat is de origine van het ingekochte goud, wat zijn geïdentificeerde (mogelijke) risico’s en hoe worden deze aangepakt. Het stappenplan is te raadplegen op de publicatiepagina.