Convenant Verantwoord Goud: voortgang en verbetering werkwijze

Het tweede jaar van het convenant Verantwoord Goud werd gekenmerkt door kleine stappen vooruit en een betere samenwerking. Hiermee ligt er een basis om volgend jaar meer concrete resultaten te boeken. Alle partijen geven aan zich hier vol voor in te zetten.

Goud in de hand © Thomas Raupach/HH

Dit blijkt uit de tweede jaarrapportage van het convenant.

Van alle deelnemende bedrijven heeft 85 procent een eerste stap gezet met het toepassen van MVO-risicomanagement (due diligence). Het komende jaar gaan bedrijven hun due diligence aanpak verdiepen en verbreden. De gedragscode die de twee deelnemende brancheorganisaties opstelden is inmiddels door bijna zeventig bedrijven ondertekend. Het project om bij enkele kleinschalige goudmijnen in Oeganda de situatie structureel te verbeteren werpt zijn vruchten af. Zo kunnen daar nu bijvoorbeeld bijna 120 kinderen naar school die anders in de mijn hadden moeten werken. Ook de samenwerking met andere initiatieven groeit.

Het tweede jaar is ook gebruikt om de aanpak van het convenant te verbeteren. Het eerste jaar hadden de partijen namelijk minder bereikt dan dat ze voor ogen hadden. Het bleek dat veel MKB-bedrijven het lastig vonden de afspraken uit het convenant te concretiseren. Ook hadden partijen verschillende interpretaties van de doelstellingen. Met de hernieuwde en aangescherpte afspraken over de samenwerking hebben partijen nu een helder beeld hoe in het derde jaar verder gewerkt kan worden aan concrete resultaten.
In de markt tonen veel bedrijven belangstelling voor het werk van het convenant. Dit vertaalde zich helaas nog niet in groei van het aantal deelnemers.

Giuseppe van der Helm, voorzitter: “Het tweede jaar is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de processen, bijvoorbeeld om bedrijven te helpen met het opstellen van hun due diligencerapporten. De verschillende partijen hebben gekeken waar ze elkaar met hun expertise kunnen helpen. Hierdoor is het vertrouwen gegroeid, de slagkracht vergroot en kunnen we, zeker ook met een wat lichtere bestuursstructuur, efficiënter werken.”

Blik op de toekomst

Het komend jaar komt er meer individuele ondersteuning voor bedrijven om hun MVO-risicomanagement op het gewenste niveau te krijgen. Daarnaast gaan bedrijven onderzoeken of zodra goud gewonnen wordt uit het Oeganda-project zij het kunnen opnemen in hun toeleveringsketen.

In samenwerking met het IMVO-convenant voor de bancaire sector wordt een onderzoek afgerond naar de risico’s bij klein- en grootschalige mijnbouw.

Ook doet de werkgroep Positive Impact Projects onderzoek naar de sociale- en milieurisico’s bij goudrecycling.

Over het convenant

Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het convenant Verantwoord Goud. De samenwerking bestaat uit juweliers, goudsmeden, recyclers, maatschappelijke organisaties, elektronicabedrijven, vakbonden en de overheid. Doel is dat in de hele keten mensenrechten en het milieu worden gerespecteerd. De looptijd van het convenant is vijf jaar.