Impuls voor convenant Verantwoord Goud

Het convenant Verantwoord Goud krijgt een impuls. Meerdere bedrijven tonen interesse om zich aan te sluiten. De Vakschool Schoonhoven, waar goudsmeden en juweliers worden opgeleid, neemt duurzaam ondernemen op in het lesprogramma. De Vakschool wil het convenant ook ondersteunen. Dit is de oogst van de bijeenkomst ‘Samenwerken aan een verantwoorde goudketen’ op 1 oktober ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het convenant Verantwoord Goud.

Deelnemers aan congres 'Samenwerken aan een verantwoorde goudketen' luisteren naar een spreker © Dirk Hol
Tijdens de bijeenkomst, die bij de Vakschool was georganiseerd, riepen de studenten consumenten op om geen producten te kopen die zijn gemaakt door kinderen. Zij moedigden de aanwezigen ook aan om te beginnen met het stellen van vragen over de herkomst van goud en het bevorderen van bewustzijn bij consumenten.

De toekomstige ambassadeurs

Dirk-Jan Koch, voormalig speciaal gezant grondstoffen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf een college over de goudketen en de misstanden. Studenten van de goudsmid en juweliers opleiding waren het unaniem eens: kinderarbeid kan écht niet meer. Helaas is kinderarbeid bij goudmijnen nog aan de orde van de dag. Na een workshop van Coolrec over de ‘urban mine’ hadden de studenten een aantal aanbevelingen: werk met 100% gerecycled goud, vergroot de transparantie in de goudketen en begin met het stellen van vragen zodat je weet waar het goud vandaan komt en hoe het is gewonnen. Ze zien ook een taak voor zichzelf: “Studenten kunnen - bijv. tijdens hun stage - beginnen met het stellen van vragen aan leveranciers, nog lang niet genoeg mensen die dat doen, het moet groepsdruk worden, hiermee moet je jong beginnen dan wordt het een lopend vuurtje”

Vakschool Schoonhoven leidt goud- en zilversmeden, juweliers en uurwerktechnici op. De Vakschool zegde toe om meer aandacht te gaan besteden aan duurzaamheid en de inkoop van verantwoord goud in de opleidingsprogramma's. Ideeën hiervoor zijn welkom bij de Vakschool. Ook wil de Vakschool het convenant gaan ondersteunen.

Nieuwe partijen

Naar aanleiding van het evenement sluit een aantal nieuwe bedrijven zich aan bij het convenant. Van de Federatie Goud en Zilver (FGZ) ontvingen bedrijven tips voor wat een bedrijf kan doen aan een verantwoorde goudketen. Het convenant telt momenteel 22 deelnemers. Gezien de doelstellingen is het nodig dat meer partijen zich aansluiten. Dan wordt de gezamenlijke kracht en invloed in de (internationale) keten groter. Het doel is om aan het einde van het tweede jaar op 40 deelnemers uit te komen. Werkt u met goud? Lees hier meer over aansluiten bij het convenant.

Gedragscode verplicht voor nieuwe leden Nederlands Gilde van Goudsmeden

Het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) kondigde tijdens het evenement aan dat haar leden unaniem hebben ingestemd met verplichte ondertekening van de gedragscode voor nieuwe leden. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van deze gedragscode door de FGZ en NGG. Door middel van de gedragscode kunnen ook kleine bedrijven, zoals goudsmeden en juweliers, hun bijdrage leveren aan een verantwoorde goudketen.

Een jaar Convenant Verantwoord Goud

In juni bestond het convenant Verantwoord Goud één jaar. In eerste jaarrapportage staat wat in het eerste jaar is bereikt en waaraan de komende tijd wordt gewerkt. De publicatie was reden voor een feestje. Daarom was de hele Nederlandse goudsector uitgenodigd op 1 oktober voor het evenement ‘Samenwerken aan een verantwoorde goudketen’ op de Vakschool Schoonhoven. Lees hier meer over de jaarrapportage.