Derde jaarverslag Convenant Verantwoord Goud: ondanks Covid-19 voortgang geboekt

Het derde jaar van het Convenant Verantwoord Goud werd gedomineerd door de Covid-19 uitbraak, waardoor voor de aangesloten bedrijven de prioriteit in eerste instantie lag bij het voortzetten van de bedrijfsvoering. Niettemin kon na enige tijd de draad weer worden opgepakt en werden – met vertraging - de activiteiten in het kader van het convenant voortgezet.

Jaarverslag goud © Solidaridad

De nieuwe werkgroep Collective Actions and Upscaling (CAU), die is ontstaan door samenvoeging van de werkgroepen Positive Impact Projects (PIP) en Increasing & Using Collective Leverage (ICL), heeft twee belangrijke documenten geleverd. De eerste is een onderzoek naar de risico’s en kansen van de recycling van e-waste.. Daarnaast is door een extern bureau onderzocht waar de beste kansen liggen om de impact van het convenant te vergroten. Verder zijn in het afgelopen jaar verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

In het afgelopen jaar is het aantal bedrijven dat een Due Diligence jaarverslag heeft ingediend toegenomen. De individuele ondersteuning geboden door de werkgroep Due Diligence Support & Monitoring (DDSM) heeft daar aan bijgedragen. Ook heeft de werkgroep feedback gegeven op de ingediende verslagen zodat bedrijven op dit gebied hun activiteiten kunnen verbeteren en verder ontwikkelen.

Blik op de toekomst

De convenantenevaluatie die het Koninklijk Instituut voor de Tropen voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd, laat duidelijk zien waar in de resterende twee jaar van het convenant op moet worden ingezet. In het vierde jaar van het convenant willen de partijen concrete voortgang boeken op de Due Diligence van de aangesloten bedrijven, een effectieve outreach-strategie uitvoeren en stappen zetten om goud uit het impactproject op de Nederlands markt te krijgen.

Over het convenant

Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het convenant Verantwoord Goud. De samenwerking bestaat uit juweliers, goudsmeden, recyclers, maatschappelijke organisaties, elektronicabedrijven ende overheid. Doel is dat in de hele keten mensenrechten en het milieu worden gerespecteerd. De looptijd van het convenant is vijf jaar.

U vindt het volledige verslag hier