Sims Recycling stopt met Convenant Verantwoord Goud

Elektronicarecycler Sims Recycling Solutions stopt haar deelname aan het Convenant Verantwoord Goud. Het bedrijf stelt dat de tijdsbesteding die een goede deelname aan het convenant vraagt niet opweegt tegen de beperkte invloed die het bedrijf op de keten kan uitoefenen.

Logo Sims Recycling Solutions
Sims Recycling was vanaf de beginfase betrokken bij het convenant. Doel van het convenant is om met verschillende partijen gezamenlijk de invloed in de keten te vergroten om zo risico’s op het gebied van mensenrechtenrechten en milieu in kaart te brengen en aan te pakken.

Volgens Giuseppe van der Helm, voorzitter van het convenant, zijn ook recyclers onderdeel van de keten waarin deze risico’s voorkomen. Het convenant dekt de hele keten, van mijnbouw tot recycling. Zo kan op alle plekken in de keten invloed worden uitgeoefend op toeleveranciers. “Het convenant is een hulpmiddel voor bedrijven om te voldoen aan de internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen. Ook van partijen die niet aan het convenant deelnemen wordt verwacht dat zij aan die verplichting voldoen. Ik ga ervan uit dat Sims die nu op een andere manier invult.”

Ook andere partijen betreuren de beslissing van het bedrijf en bedanken Sims voor haar bijdrage de afgelopen jaren. Zo werkte Sims het afgelopen jaar mee aan een onderzoek naar het recyclen van e-waste bij bedrijven.

Sims concludeert op basis van eigen interne evaluatie over haar deelname aan het convenant dat het niet op de positie zit om invloed uit te oefenen op klein- en grootschalige mijnbouw. “Het goud dat wij tegenkomen zit in afgedankte elektrische en elektronische apparaten en moet herwonnen worden” aldus Jan Visser, Managing Director Sims Recycling Benelux. “Hierdoor zitten wij aan het einde van de goud distributieketen en hebben wij geen invloed op de mijnbouw sector.”