Werkt u met goud? Sluit aan bij het Convenant Verantwoord Goud!

Recyclet u goud? Investeert u in goud? Verwerkt u goud in een product dat u produceert? Of maakt u prachtige sieraden van goud? Huidige partijen van het Convenant Verantwoord Goud roepen bedrijven op die werken met goud zich aan te sluiten bij het Convenant Verantwoord Goud. Het convenant heeft als doel om de negatieve impact op mens en milieu en andere risico’s in de goudketen te verminderen. Om de invloed in de keten te vergroten is het belangrijk dat meer bedrijven zich aansluiten.

Werkt u met goud? Sluit aan bij het Convenant Verantwoord Goud! © SER | Iedereen aan het Verantwoord Goud

Bedrijven worden opgeroepen zich aan te sluiten bij het convenant! Voor de kleinere bedrijven die lid zijn van de Federatie Goud en Zilver (FGZ) of het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) loopt dit via de nieuwe NGG en FGZ Gedragscode die binnenkort wordt uitgerold. Overige bedrijven worden opgeroepen direct het convenant te ondertekenen.

Waarom aansluiten bij het convenant? U kunt dan:

  • Praktische invulling geven aan de internationale richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), zoals richtlijnen van de OESO en de VN.
  • Gezamenlijk toeleveranciers aanspreken als er misstanden zijn.
  • Leren van koplopers met IMVO ervaring.
  • Meedoen in gezamenlijke projecten om bijvoorbeeld de omstandigheden in mijnen te verbeteren.
  • Verantwoord goud gebruiken dat door de gezamenlijke projecten geproduceerd wordt.

Bijou Moderne, Cookson Drijfhout, Closing the Loop, Coolrec, Solidaridad, Nederlands Gilde van Goudsmeden, Solidaridad en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben afgelopen maanden aan verschillende beurzen deelgenomen om onder andere de bekendheid van het convenant te vergroten. De sieradenbeurzen ‘Out of the Box’ en de ‘Voorjaarsbeurs’ zijn bezocht. Naast deelname aan de sieradenbeurzen waren partijen aanwezig op het 17th International Electronics Recycling Congress in Salzburg en het Mobile World Congress in Barcelona. Op alle beurzen waren veel bedrijven aanwezig die op één of andere manier werken met goud maar nog niet zijn aangesloten bij het convenant. Een aantal deelnemers had nog niet van het convenant gehoord. Daarom werken de huidige partijen de komende tijd verder aan de verhoging van de bekendheid van het convenant. Naast het bezoeken van beurzen worden bedrijven die het convenant nog niet hebben ondertekend individueel benaderd in de komende maanden.

De huidige partijen kijken uit naar uw deelname!

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van het convenant: goldagreement@ser.nl of met een van de huidige partijen.