Aandacht voor internationaal MVO tijdens congres offshore windenergie

De deelnemers aan de onderhandelingen voor een Internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie waren aanwezig op het Renewable UK 2021-congres in Londen. Tijdens een side-event, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk, werd met bedrijven in de sector gesproken over mensenrechten en de milieueffecten binnen de ketens.

Groot kraanschip dat een transformatorplatform installeert in een windmolenpark in aanbouw voor de Britse kust © Shutterstock

Tessel van Essen verzorgde de aftrap namens de Nederlandse overheid. Van Essen benadrukte in haar openingsspeech dat de overheid bedrijven wil stimuleren om de internationale mensenrechten en milieunormen te respecteren bij al hun bedrijfsactiviteiten. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om een algemeen verbindende, gepaste zorgvuldigheidsverplichting (due diligence) in te voeren als dit niet op Europees niveau wordt geregeld. Vrijwillige medewerking vanuit de sector, zoals het huidige proces richting een internationaal MVO-convenant inzake hernieuwbare energie, vormt tot die tijd onderdeel van de MVO-beleidsmix.

“De steun voor sectorbrede samenwerking zorgt er naar verwachting voor dat bedrijven precompetitief en ambitieus aan de slag gaan met MVO en dat er een mogelijkheid ontstaat voor collectieve verbetering van due diligence en uitwisseling van kennis en best practices.” Tessel van Essen, senior handelsattaché van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

De openingswoorden werden gevolgd door inhoudelijke presentaties van Elin Wrzoncki van het Danish Institute for Human Rights, Sophie Kwizera van ActionAid en Arjan Pouw namens Vattenfall; deze organisaties zijn allen betrokken bij de onderhandelingen voor een convenant. Manuella Appiah, werkzaam bij de SER, die als onafhankelijke partij de onderhandelingen tussen de diverse stakeholders faciliteert, praatte de deelnemers bij over de ambities van het beoogde convenant en het proces daarnaartoe.

Uit onderzoek van ActionAid en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) blijkt dat er sprake is van risico's en van feitelijke schendingen van de fundamentele rechten van individuele personen, werknemers en gemeenschappen bij activiteiten binnen de toeleveringsketens van hernieuwbare energiebedrijven. Deze negatieve effecten betreffen schendingen van individuele en collectieve arbeidsrechten, water- en luchtverontreiniging, verlies van biodiversiteit en gendergerelateerde problemen. Het is daarom essentieel dat de rechten en belangen van mensen die nadeel ondervinden van een windpark —van de winning van grondstoffen tot en met de buitengebruikstelling en recycling van de turbines— tijdens de energietransitie beschermd en gerespecteerd worden.

Ugandan boy breaking rocks into small slabs
© Shutterstock

Veel aanwezigen herkenden het algemene gebrek aan bewustzijn over de impact op de mensenrechten binnen de toeleveringsketens in de windturbinesector en vonden het belangrijk dat dit initiatief ook op de agenda van Global Offshore Wind 2021 kwam. Een van de aanwezigen vond de voortgang van de onderhandelingen over het beoogde convenant indrukwekkend en gaf aan dat “we dit bij offshore wind niet in de bestuurskamers en op de verkoopafdelingen horen”.

Vattenfall gaf aan een positieve impact teweeg te willen brengen vanuit het perspectief van de totale waardeketen en dat dit een van de redenen is om aan de convenantgesprekken deel te nemen. “De complexiteit en beperkte transparantie binnen de keten maken samenwerking, noodzakelijk, zodat we leverage creëren en steun krijgen bij de naleving van de internationaal MVO-normen. Je hebt echt een multi-stakeholderperspectief nodig om de problemen binnen de keten effectiever aan te pakken en in te perken.” Arjan Pouw, adviseur duurzaamheid bij Vattenfall.

Er was ruim de tijd voor uitwisseling tussen de deelnemers en de sprekers over hoe je internationaal MVO binnen de sector kunt versterken. Alexandra van Selm, gespreksleider en onafhankelijk voorzitter in het onderhandelingsproces, nodigde de deelnemers uit om het gesprek met elkaar aan te gaan over de vraag hoe dit multi-stakeholderproces binnen de hernieuwbare energie sector een bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsambities van de sector.

Meer informatie

Een aantal organisaties in de hernieuwbare energiesector (wind en zon) is bezig met een verkenning van de mogelijkheden voor een internationaal MVO-convenant om de problemen in de waardeketen samen te voorkomen en op te lossen. De VN-beginselen voor mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen liggen aan de basis van dit multi-stakeholder convenant. Aan de onderhandelingen wordt deelgenomen door energiebedrijven, OEM's, Nederlandse en Europese brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid. Meer informatie over het beoogde convenant.

Heb je interesse in een gesprek met het secretariaat over de richting en de ambities van het multi-stakeholder convenant? Neem dan contact op met het secretariaat via: windenergyagreement@ser.nl

Verder lezen?

Wil je meer weten over de risico's en de negatieve effecten van de energie transitie? Lees dan verder: