De windenergiesector streeft naar een overeenkomst over Internationaal MVO

De Europese windindustrie bespreekt met andere belanghebbenden de mogelijkheid om tot een internationale sectorovereenkomst te komen over verantwoord zakendoen. Het doel is de overeenkomst voor de zomer van 2021 te ondertekenen.

Bouw windmolen © Branko de Lang

Het doel van de industrie is het identificeren, voorkomen en aanpakken van risico's voor mens en milieu in de gehele toeleveringsketen van de windindustrie en van risico's in verband met de winning van grondstoffen voor windturbines door de ontmanteling van windparken.

Met een overeenkomst verbinden partijen zich aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de beginselen van de Verenigde Naties over zakendoen en mensenrechten (UNGP's).

Lees het volledige bericht (in Engels)