CVRD ondertekend Convenant Duurzame Kleding & Textiel

CVRD heeft op 8 oktober 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

CVRD ondertekend Convenant Duurzame Kleding & Textiel

CVRD is een Nederlands damesmerk dat is opgericht door Hind Abakhti in 2015. Met het ondertekenen van het convenant committeert CVRD zich aan het doen van due diligence. Dit houdt in dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor zijn keten en daarnaast ook risico’s op negatieve impact voor mens, milieu en dier identificeert, voorkomt en vermindert.

Na de ondertekening is CVRD aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de toeleveringsketen. Ook vullen bedrijven een vragenlijst in die als nulmeting dient om te bepalen waar het bedrijf op dit moment staat met betrekking tot onder andere inzicht in de keten en verantwoorde bedrijfsvoering.