Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence

Tijdens de bijeenkomst ‘Putting due diligence into practice’ kregen deelnemers van het convenant Duurzame Kleding en Textiel handvatten om verder aan de slag te gaan met due diligence (imvo-risicomanagement). Zo’n 100 deelnemers vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid namen deel aan het programma, dat voornamelijk bestond uit workshops om due diligence verder toe te passen.

Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence Bijeenkomst ‘Putting due diligence into practice’ | © Dirk Hol

Internationaal aan de slag met de convenantsaanpak

De Duitse Textil Buendnis en het internationale initiatief Sustainable Apparel Coalition (SAC) zijn op een aantal punten vergelijkbaar met het Nederlandse convenant. Aanwezige vertegenwoordigers van die initiatieven en van de Nederlandse overheid gaven een toelichting op hoe zij samenwerken en hoe we deze aanpak in Europa onder de aandacht proberen te brengen. De OESO gaat komend jaar bekijken in hoeverre de verschillende initiatieven overlappen, waarmee we de samenwerking verder kunnen versterken.

Beoordelingskader

Ook dit jaar leveren de deelnemende bedrijven een plan van aanpak in. Vanaf dit jaar maakt het secretariaat gebruik van een beoordelingskader om die plannen te beoordelen. Dit kader stelt het secretariaat in staat de plannen van aanpak eenduidig te beoordelen en bedrijven heldere informatie te geven over mogelijke verbeterpunten en vervolgstappen. Ook kan het secretariaat makkelijker op gezamenlijk niveau rapporteren over de voortgang en de te ontwikkelen gezamenlijke activiteiten. Het boordelingskader is vanaf eind april publiek toegankelijk vanaf deze website.

Workshops

Om deelnemende bedrijven te helpen in het zo goed mogelijk toepassen van due diligence, organiseerde het convenant een aantal workshops over bijvoorbeeld inkooppraktijken, materialen en risico’s en vakbondsvrijheid. Ook werden er speeddates georganiseerd op het gebied van leefbaar loon. Het Bangladesh Accord lichtte toe welke lessen geleerd zijn in de afgelopen jaren wat betreft het organiseren van succesvolle collectieve interventies. Een groot deel van de betreffende bedrijven heeft zich inmiddels aangemeld voor Bangladesh Accord 2.