Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.

© Shutterstock

Eerste jaarrapportage

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een unieke samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven om de internationale productieketen te verduurzamen. Voor de eerste keer verschijnt een jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. De plannen van aanpak die deelnemende bedrijven hebben ingediend en producten en projecten die partijen hebben opgestart staan daarin centraal.
Lees hier de jaarrapportage.

Productielocatielijst werkt

Begin juli maakte het convenant de productielocaties van alle deelnemende bedrijven bekend. Dit overzicht van productielocaties binnen de Nederlandse kleding- en textielsector wordt jaarlijks bijgehouden. Misstanden die werden aangekaart, gingen onder meer over vakbondsvrijheid op locaties in Turkije en Myanmar en leefbaar loon in Indonesië.
Bekijk hier de productielocatielijst.

Bedrijven verduurzamen de keten

Deelnemende bedrijven rapporteren in hun plannen van aanpak over hoe zij bijdragen aan verduurzaming van de keten. Zo past 41% van de deelnemers volgens de zelfevaluatie MVO-risicomanagement (due diligence) al goed toe in hun beleid en organisatie.

Aantal deelnemers groeit

Het aantal deelnemende bedrijven groeit gestaag. Inmiddels tekenden 65 ondernemingen het convenant. Samen vertegenwoordigen zij ruim 70 kledinglabels. In 2018 is het doel om meer bedrijven aan te laten sluiten. Zo stijgt de impact van de gezamenlijke inspanningen om de sector te verduurzamen.

Pierre Hupperts, voorzitter convenant: “Door onze samenwerking zien we nu dat we daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Nu moeten we doorpakken. Door de komende jaren meer bedrijven deel te laten nemen en internationaal op te schalen, groeit onze invloed en kunnen we samen misstanden in de keten écht aanpakken.

Samenwerking loont

Binnen thema’s die in het convenant zijn benoemd, zoals leefbaar loon, kinderarbeid en dierenwelzijn, werken partijen al intensief samen. Bedrijven nemen actief deel aan deze thema’s en krijgen handvatten aangereikt om de thema’s in hun eigen bedrijfsvoering op te pakken.

Convenant

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel wordt gefaciliteerd door de SER en is de Nederlandse aanpak van OESO richtlijnen voor internationaal verantwoord ondernemen. De multistakeholder-werkwijze die het convenant kenmerkt, is uniek in de wereld. Het trekt de aandacht van EU-landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Er wordt actief aansluiting gezocht bij andere initiatieven. Als de Nederlandse convenantsaanpak doorgroeit binnen Europa, dan gaat het om 500 miljoen consumenten makkelijker verantwoord geproduceerde kleding kopen. Dat legt internationaal gewicht in de schaal om zaken te veranderen.

Engelstalige versie

De jaarrapportage is ook in het Engels beschikbaar.