Convenant start samenwerking met Open Apparel Registry

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een samenwerking aangegaan met de internationale website Open Apparel Registry (OAR).

Convenant start samenwerking met Open Apparel Registry © OAR

De productielocaties van deelnemende bedrijven zijn vanaf nu vindbaar via die website. De samenwerking met Open Apparel Registry heeft als voordeel dat de productielocaties van de convenantsdeelnemers internationaal gemakkelijker vindbaar zijn. Daarnaast is per productielocatie direct zichtbaar of er naast convenantsdeelnemers andere bedrijven (binnen of buiten het convenant) bij bepaalde locaties inkopen.

Het openbaar maken van de locaties waar alle deelnemende bedrijven hun producten inkopen, is een goede stap naar transparantie in de productieketen. Bedrijven kunnen door meer inzicht in de keten beter handelen op de geïnventariseerde risico’s. Maatschappelijke organisaties en vakbonden hebben via hun partnerorganisaties zicht op de arbeidsomstandigheden in productielocaties en kunnen signalen hierover aankaarten binnen het convenant als die voor komen op de lijst.

Productielocaties vindbaar via OAR

Het Open Apparel Registry (OAR) is een open source-kaart en een database met productielocaties wereldwijd. De productielocaties van het convenant zijn vindbaar via de zoekterm ‘Agreement on Sustainable Garments and Textile (AGT)’. Het convenant levert een bestand van bijna 6.000 unieke locaties toe aan de bestaande lijst, die nu ruim 18.000 locaties bevat (van bedrijven binnen en buiten het convenant).

Klachten en geschillen

Binnen het convenant is een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie opgericht. Partijen binnen het convenant kunnen een geschil indienen over andere partijen en over deelnemende bedrijven als zij menen dat zij tekortschieten in het nakomen van de afspraken. Ook kunnen personen bij deze commissie terecht met een klacht wanneer zij zijn benadeeld door bedrijfsactiviteiten van kleding- en textielbedrijven die het Convenant hebben ondertekent. Zij kunnen dit individueel doen of zich laten vertegenwoordigen door een organisatie die namens hen optreedt. Arbeiders op productielocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade.