Eerste arbeiderscomités opgericht en getraind in collectief project Tamil Nadu

Prénatal is als één van de eersten gestart met een trainingsprogramma bij een leverancier in Tamil Nadu, India. De training maakt deel uit van een collectief project van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel om in de regio de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Naast Prénatal nemen zes bedrijven, vakbond Mondiaal FNV en ngo’s SAVE en Arisa deel aan het project.

Textielarbeiders in fabriek © Shutterstock

Een van de doelstellingen van het Factory Support Program is het verbeteren van de kennis van zowel management als werknemers over arbeidswetten en arbeidsrechten. Na een eerste gesprek met het management van de leveranciers, worden arbeiderscomités opgericht en de leden gekozen door de arbeiders. De comités worden getraind over verschillende sociale kwesties, zoals discriminatie en gender-gerelateerd geweld, kinderarbeid, dwangarbeid, betaling van minimumlonen, en gezondheid en veiligheid op de werkplek. De lokale ngo SAVE is verantwoordelijk voor de uitvoering van het trainingsprogramma.

“Als Prénatal nemen we deel aan dit programma, omdat het ons veel inzichten geeft die verder gaan dan sociale auditing,” zegt Jules Beelen, Sustainability Advisor. “De eerste trainingen zijn inmiddels afgerond bij onze leverancier Sristi Garments. Er zijn arbeiderscomités opgericht en getraind. De eerste verbeterpunten zijn opgesteld. De komende periode zal SAVE vervolgopleidingen verzorgen om de leden te ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van verbeterplannen. We willen het Factory Support Program implementeren bij meer leveranciers en hun respectievelijke ketenpartners.”

Training Sristi Garments in volle gang
Training Sristi Garments in volle gang ©Prénatal

Dialoog

Ook de leverancier reageerde enthousiast op het trainingsprogramma: “We zijn erg blij dat we een diepgaande training kregen en goede ervaring hebben opgedaan. We danken het team van SAVE voor hun uitstekende en educatieve programma dat van hoge waarde en erg bruikbaar was,” aldus Sristi Garments.

Beelen: “Naast specifieke inzichten op leveranciersniveau, geeft het programma ons kennis over hoe werknemers effectief kunnen worden vertegenwoordigd. Wij geloven dat het waardevol is voor leveranciers om problemen te identificeren en op te lossen in dialoog tussen het management en de werknemers, naast het uitvoeren van regelmatige sociale audits door derden. We zijn van plan deze kennis te integreren in algemeen beleid en deze vervolgens uit te rollen naar andere leveranciers in onze keten.”