Bedrijven leren over risico’s rond arbeidsomstandigheden en verantwoorde inkoop in Turkije

Vandaag organiseerde het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in samenwerking met de Fair Wear Foundation het seminar ‘Sourcing responsibly in Turkey. How to due diligence?’ for kledingmerken die in Turkije inkopen. Meer dan 70 deelnemers van merken leerden over specifieke risico’s in de kledingindustrie in Turkije. Tijdens het seminar legden experts en merken met ervaring uit hoe je due diligence (imvo-risicomanagement) kunt doen in Turkije. Zakendoen in Turkije.

Bedrijven leren meer over arbeidsvoorwaardelijke risico's in Turkije en verantwoord inkopen © Dirk Hol

Het doel van het seminar is het inzicht geven aan bedrijven over de risico’s die er zijn in Turkije en hoe zij deze informatie kunnen gebruiken in hun eigen inkoopproces en inkoopdialoog. Risico’s die aan bod kwamen zijn bijvoorbeeld rond vrijheid van vereniging, Syrische vluchtelingen, lonen en contracten met onderaannemers.

Turkije is een belangrijk inkoopland voor Nederlandse kleding- en textielbedrijven. 61% van de deelnemende bedrijven van het Nederlandse convenant kopen in (bron) in Turkije in 561 locaties door het hele land. Turkije heeft na China de meeste productielocaties op de productielocatielijst van het convenant.

Leren van experts

Dit seminar is georganiseerd in samenwerking met de Fair Wear Foundation (FWF). Hun vertegenwoordiger uit Turkije gaf een bijdrage aan het programma, net als experts van het Ethical Trading Initiative (ETI), Fair Labor Association (FLA) en enkele merken. Ronde tafelsessies en workshops over due diligence-risico’s helpen bedrijven in het inzetten van de kennis in de praktijk. Praktijkvoorbeelden over leefbaar loon werden gedeeld door Mini Rodini en hun toeleverancier en een ‘brand panel’ bestaande uit Esprit, Adidas en C&A droegen bij aan het seminar.

Een belangrijk deel van het seminar focuste op de eigen verantwoordelijkheid van merken door verantwoorde inkooppraktijken en inkoopdialoog. De merken aangesloten bij het convenant zijn verplicht hun due diligence te doen, van hen wordt verwacht dat zij hun nieuwe inzichten over inkoop in Turkije inzetten in concrete doelstellingen en acties voor verbeteringen in hun jaarlijkse plan van aanpak.

Veel bedrijven deden mee

Meer dan zeventig vertegenwoordigers vanuit merken deden mee aan het seminar. Onder de merken waren deelnemers van het convenant, de Duitse Textilbündnis en FWF, ETI, FLA en amfori. Dit laat zien dat er groot bewustzijn is onder te merken om hun due diligence in Turkije goed te doen.