Vanaf komend jaar zijn bedrijven zelf transparant over risico’s en acties

Vanaf komend jaar maken bedrijven die deelnemen aan het convenant op individueel niveau openbaar wat de grootste risico’s zijn in fabrieken waar zij produceren en hun beleid hoe hier mee om te gaan.

Kleding en textiel: vrouwen aan het werk in de kledingfabriek Vrouwen aan het werk in de kledingfabriek | © Shutterstock

Dit doen ze op basis van imvo-risicomanagement (due diligence). Dat geeft inzicht in risico’s op het gebied van bijvoorbeeld leefbaar loon, kinderarbeid, milieuschade en dierenwelzijn. Het convenant heeft een aantal criteria opgesteld waarover bedrijven zelf gaan communiceren. Dit is een nieuwe stap van het convenant richting transparantie. Bedrijven geven zo nog meer inzicht in hun productieketen en wat zij doen aan de risico’s die ze zien.

Samenwerking binnen convenant

Binnen het convenant werken bedrijven ook samen met maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid met als gedeeld doel het aanpakken van risico’s en misstanden. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met lokale overheden, of door samen te kijken hoe problemen in de keten kunnen worden aangepakt.