Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt beoordeling bedrijven transparanter

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met een praktische toelichting op elk beoordelingscriterium. Zo wordt het duidelijker wat van deelnemende kleding- en textielbedrijven wordt verwacht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kader beschrijft hoe de bedrijven hierop worden beoordeeld.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. © Shutterstock

Het beoordelingskader vormt de basis voor de jaarlijkse beoordeling van bedrijven door het secretariaat van het Convenant. Het geeft een praktische invulling aan de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Niet alleen het kader zelf wordt toegelicht, ook de tools en processen er omheen. De partijen binnen het Convenant vinden het belangrijk transparant te zijn over hoe dit proces eruit ziet. Door elke vraag te voorzien van duidelijke beoordelingscriteria, wordt transparanter hoe de beoordeling van een bedrijf is opgebouwd. Tevens is duidelijker geworden wat de consequenties zijn indien een bedrijf niet voldoet aan criteria. Dan is bijvoorbeeld inschakeling van de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie mogelijk.

Het Convenant verwacht dat met de naderende due diligence-wetgeving op EU-niveau, het beoordelingskader ook nuttig is voor kleding- en textielbedrijven buiten het Convenant en voor bedrijven uit andere sectoren.

Leefbaar loon

Op het onderwerp leefbaar loon worden de bedrijven scherper beoordeeld dan voorheen. Zij moeten expliciet inzicht geven in het verschil tussen het betaalde (minimum)loon en het leefbaar loon. Onlangs bracht het Convenant nog een uitgebreid overzicht uit waarop het verschil is te zien tussen het minimumloon en het leefbaar loon in de kleding- en textielindustrie in een groot aantal landen. Dit inzicht helpt bedrijven stappen te zetten om het verschil hiertussen te overbruggen.

In lijn met OESO-richtlijnen

De standaarden rond internationaal MVO van het Convenant en de implementatie daarvan, zijn grotendeels in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse die de OESO heeft uitgevoerd.