Bijeenkomst ‘beyond auditing’ brengt merken tot systeemverandering

Begin deze maand had het Secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) de gelegenheid om tijdens een seminar georganiseerd door het Duitse TextilBündnis te presenteren over 'beyond auditing'.

© SER

Met de aanwezige merken en belanghebbenden hebben we besproken hoe het proces van due diligence merken verder dan audits brengt om stappen te zitten in hoog nodige systemische verandering van de kledingsector. De due diligence-cyclus van het CKT biedt merken een kader om op een andere manier en op een duurzamere manier zaken te doen. Gebaseerd op de UNGP’s en de OESO-richtlijnen over due diligence in de kledingsector. De traditionele benadering van 'sociale compliance' ten opzichte van leveranciers wordt nu meer en meer vervangen door het concept van ketenverantwoordelijkheid, waarbij de manier waarop merken inkopen ook een belangrijke rol speelt.

Lees het volledig bericht verder in het Engels hier.