Bedrijven, NGO’s, vakbonden en overheid in gesprek over impact

Op 6 november vond de bijeenkomst ‘AGT’s Next Steps, Towards increased impact in supply chains’ plaats. De bijeenkomst stond in het teken van uitwisseling. Meer dan 100 deelnemers vanuit bedrijven, NGO’s, vakbeweging, brancheorganisaties en overheid – allen aangesloten bij het Convenant duurzame Kleding en Textiel - wisselden kennis en ervaringen uit.

Deelnemers aan de bijeenkomst AGT’s Next Steps, Towards increased impact in supply chains © Dirk Hol

Meer impact

Tijdens ronde tafelgesprekken werd op diverse thema’s besproken hoe deelnemers aan het convenant werken aan verbeteringen en werden uitdagingen besproken. Zo werd er gesproken over hoe audits ingezet kunnen worden in ‘due diligence’ (mvo-risicomanagement), hoe lastige thema’s zoals gender en leefbaar loon worden benaderd en hoe materiaalgebruik steeds verder wordt verduurzaamd. Door hun due diligence op de juiste manier te doen, weten bedrijven waar risico’s in de toeleveringsketen zitten en gaan ze aan de slag met hoe ze problemen in fabrieken aan kunnen pakken. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de eigen rol (inkooppraktijken).

Gezamenlijke projecten

Deelnemers in het convenant gaan van start met twee nieuwe collectieve projecten, naast een project over kinderarbeid dat al loopt. Tijdens de bijeenkomst werd een nieuw project rond leefbaar loon toegelicht, waaraan alle bedrijven mee gaan doen. Ook start er een project voor textielververijen in China, waaraan zo’n 10-15 bedrijven gaan meedoen.

Communicatie

Vanaf het derde jaar in het convenant gaan bedrijven op individueel niveau communiceren over welke risico’s zij zien in hun toeleveringsketen. Tijdens de bijeenkomst wisselden bedrijven uit hoever zij daarmee zijn en welke stappen ze gaan nemen. In een panel deelden Zeeman, Kings of Indigo en G-Star hun ervaringen met het publiek maken van dit soort informatie.

Uitwisseling

Met de bijeenkomst bood het convenant een platform voor bedrijven om met elkaar en met NGO’s, vakbonden, overheid en expertorganisaties in gesprek te gaan over waar zij tegenaan lopen in het verduurzamen van de productieketen. Bedrijven maken bij het oplossen en issues steeds meer gebruik van kennis en ervaring van andere partijen in het convenant.