Veiliger en gezonder werkomstandigheden in Chinese kledingververijen

Onder leiding van Arcadis hebben zes deelnemende bedrijven aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel een 2,5 jaar durend verbeterprogramma voor kledingververijen in China afgerond. Het doel van het programma was om van de ververijen een veiligere en gezondere werkplek te maken. Door de kledingmerken dichter bij hun productieketen te brengen, begrijpen ze beter met welke uitdagingen de ververijen worden geconfronteerd en hoe ze deze gezamenlijk kunnen aangaan.

Chinese kledingververij Chinese kledingververij | © Arcadis

Binnen het project heeft Arcadis, samen met de deelnemende bedrijven, een basisbeoordeling gemaakt en gerapporteerd wat er verbeterd kan worden bij de kledingververijen op drie aandachtsgebieden: preventie van vervuiling (inclusief onderwerpen als afvalwaterzuivering en beheer van gevaarlijke stoffen), hulpbronnenverbruik (onder andere water- en energieverbruik en het gebruik van chemicaliën) en gezondheid en veiligheid op het werk. In het project zijn al veel punten verbeterd. Zo zijn waterlekken gestopt, hebben werknemers geleerd hoe ze persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier moeten dragen en zijn chemicaliën correct geëtiketteerd en opgeslagen. Er is nog ruimte voor verbetering. Deze zijn veelal kostbaarder, zoals nieuwe machnies. De betrokken bedrijven zetten zich in om te blijven werken aan de openstaande corrigerende maatregelen. Lees het rapport van Arcadis over het verbeterprogramma.

Transparantie in productieketen

Ververijen bevinden zich vaak dieper in de kledingproductieketen en zijn geen directe zakenpartners van de kledingmerken. Binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) zijn bedrijven verplicht om hun hele keten in kaart te brengen en een risicoanalyse te maken. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in hun keten en kunnen ze eventuele misstanden verbeteren. Met dit programma hebben de CKT-bedrijven meer inzichten gekregen en zijn ze bereid samen te werken om verbeteringen aan te brengen. Sommige merken zijn al aan de slag gegaan met andere ververijen in hun toeleveringsketen, gebruik makend van de ervaringen uit het verbeterprogramma.

De CKT-bedrijven betrokken bij het verbeterprogramma zijn HEMA, JustBrands, Knits Only, Schijvens Corporate Fashion, Yongo en Zeeman.

Het programma werd gefinancierd door het Nederlandse consulaat-generaal in Shanghai.