Partijen binden samen strijd aan tegen kinderarbeid in India en Bangladesh

Tussen april 2017 en maart 2020 werkte een coalitie van partijen en bedrijven samen om kinderarbeid in kledingketens in India en Bangladesh te voorkomen en uit te bannen. Met workshops en trainingen werden meer dan 3.500 arbeiders en bijna 2.000 kinderen bereikt.

Partijen binden samen strijd aan tegen kinderarbeid in India en Bangladesh © Shutterstock

Inmiddels werken meer dan 12.000 arbeiders in veiligere werkomstandigheden. Bedrijven hebben geconcludeerd dat er veel meer kan worden bereikt door samen te werken in plaats van zich primair te richten op compliance.

Het project richtte zich op elementen waarop bedrijven van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel direct invloed kunnen uitoefenen, zoals het ondersteunen van directe en indirecte leveranciers om de werkomstandigheden van arbeiders te verbeteren. Door in gesprek te gaan met (lokale) ngo's en relaties op te bouwen met leveranciers, werkten bedrijven aan meetbare resultaten en duurzame impact voor werknemers.

Resultaten en geleerde lessen

Lees alles over de resultaten (Engelstalig) die het project heeft behaald en over de lessen die tijdens dit project zijn geleerd. Deze lessen kunnen worden toegepast door andere industrieën met een internationale toeleveringsketen, met name in de kleding-, schoenen- en leersector.

Tools

Tijdens het project werden tools ontwikkeld, trainingen gegeven in fabrieken en kregen bedrijven ondersteuning om de dialoog met leveranciers te verbeteren. De tools (Engelstalig) zijn openbaar beschikbaar voor alle ondertekenaars van het Convenant en voor andere geïnteresseerde partijen en bedrijven.