Pre-COVID-19 zelfbeoordeling van inkooppraktijken in kleding- en textielsector levert waardevolle inzichten op

Gezamenlijk rapport onderstreept belangrijkheid in tijden van crisis

Stapel jeans. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

Het Nederlandse IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) en het Duitse Partnerschap voor Duurzame Textiel (PDT) willen via hun samenwerking met het ACT-initiatief (Action, Collaboration, Transformation) gezamenlijk de voorwaarden scheppen voor verantwoorde inkooppraktijken binnen de industrie. Het gezamenlijke rapport toont de resultaten van 42 CKT- en PDT-bedrijven die hun eigen inkooppraktijken hebben beoordeeld. Deze beoordeling vond plaats voorafgaand aan de COVID-19-pandemie. De resultaten geven een gemengd beeld: terwijl sommige verantwoorde aankooppraktijken (zoals 'Wijzigingen in bestellingen' en 'Betalingsvoorwaarden') al aanwezig en effectief zijn, vragen andere gebieden (zoals 'Prijsopgave' en 'Incentives en Compliance Scoring') een aanzienlijke verbetering bij de meeste bedrijven. Ook geven de resultaten aan dat de manier waarop bedrijven met aankooppraktijken omgaan sterk verschilt.