Goede voorbeelden bieden inspiratie tijdens deelnemersdag

Diverse goede voorbeelden van samenwerking op thema’s als gender en leefbaar loon door bedrijven zorgden voor veel inspiratie tijdens de deelnemersdag op 2 juli. Meer dan honderd mensen van deelnemende partijen en bedrijven in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel waren aanwezig om van elkaar te leren, te netwerken en de samenwerking te versterken.

Convenant in de praktijk

Deelnemende bedrijven en partijen konden tijdens de deelnemersdag vooral leren van elkaars praktijk in het doen van due diligence. Zo vertelden twee bedrijven over hun samenwerking op het onderwerp leefbaar loon bij een fabriek in Pakistan. Ook lichtte een bedrijf toe hoe zij hun fabrieken in Zuid India hebben getraind op gendergelijkheid en (seksuele) intimidatie. Deze training heeft ook tot doel vrouwelijke naaisters meer kansen te geven op promotie. 

 

Uiteraard werden ook andere voorbeelden besproken. Brancheorganisatie Modint lichtte samen met UNICEF bijvoorbeeld de due diligence tool toe, een handig hulpmiddel in het inzichtelijk krijgen van risico’s in de productieketen waar deelnemende bedrijven vrij gebruik van kunnen maken. Mensenrechtenorganisatie Arisa heeft risico’s in kaart gebracht in de regio Tamil Nadu in India waarbij bedrijven erg geholpen zijn in het doen van hun due diligence in India.

Ook werd er vanuit het secretariaat een korte update gegeven van nieuws binnen het convenant, zoals de nieuwe samenwerking met Open Apparel Registry, waar alle productielocaties van deelnemende bedrijven vanaf nu te vinden zijn. Ook werd een korte update gegeven van de midterm evaluatie die na de zomer uitkomt.

Communicatie over due diligence belangrijke stap in transparantie

Een groot aantal deelnemende bedrijven communiceert inmiddels openlijk over welke risico’s zij in hun productieketen zien en hoe zij die aanpakken. Heldere communicatie hierover is een belangrijke stap in transparantie. Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar van gedachten gewisseld over hoe zij communiceren en hoe zij daarover pers en consumenten(-organisaties) te woord kunnen staan.