Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel: Ducky Dons

Ducky Dons Nederland B.V. heeft op 1 november 2018 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Het Nederlandse bedrijf richt zich met hun eigen productielijn op slaapcomfort en verkoopt dekbedden en kussens.

Ducky Dons © Ducky Dons

Met de ondertekening van het convenant gaat het bedrijf met andere partijen samenwerken om te zorgen voor een duurzame productieketen. Het bedrijf zal mvo-risicomanagement toepassen om misstanden rondom arbeidsomstandigheden, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen. Ducky Dons zal als eerste stap een lijst met productielocaties aanleveren waarmee het bedrijf het afgelopen jaar heeft gewerkt.

Over dit convenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.