Workshop ‘Due Diligence in your purchasing practices’

Hoe kunnen bedrijven hun inkooppraktijken verbeteren? In een korte sessie op 21 juni helpen Modint en Solidaridad ze verder om hun inkoopbeleid aan te passen.

Rollen textiel © Shutterstock

Veel bedrijven in Nederland besteden hun productie uit naar landen buiten de Europese Unie. In die landen kunnen mensenrechten, het milieu en dierenwelzijn in het geding zijn. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel wil deze misstanden voorkomen.  

Arbeidsomstandigheden

De inkooppraktijken van bedrijven hebben veel invloed op de arbeidsomstandigheden in productielanden. Slechte inkoopvoorwaarden kunnen negatieve consequenties hebben voor de omstandigheden in de fabrieken van de leveranciers. Een te lage prijs kan bijvoorbeeld kinderarbeid of milieuschade tot gevolg hebben.

Ook bedrijven die nog niet deelnemen aan het convenant kunnen meedoen met deze workshop. Meer informatie en aanmelden (website Modint)