Duits en Nederlands kledingconvenant presenteren aanpak in Brussel

Kunnen problemen in de kledingindustrie op Europees niveau worden aangepakt? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst ‘Promoting responsible business conduct and due diligence in the EU textile and garment sector’ op 4 juni 2018 in Brussel.

European flag

Uniek in Europa

Zowel in Nederland als in Duitsland hebben verschillende organisaties zich verenigd om misstanden in de kledingindustrie te voorkomen. Bedrijven, ngo’s, vakbonden en brancheorganisaties werken samen om de arbeidsomstandigheden in productielanden te verbeteren. Deze ‘multi-stakeholder-aanpak’ is vooralsnog uniek in Europa, en kan op veel internationale aandacht rekenen. De bijeenkomst werd dan ook druk bezocht door ruim 80 vertegenwoordigers van onder andere C&A, Asics, Nike en LIDL en diverse Europese en internationale brancheorganisaties. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de Europese Commissie en het Europees Parlement. 

Debat over mogelijke aanpak

Tijdens de bijeenkomst in Brussel presenteerden Jef Wintermans van het Nederlandse convenant en Jürgen Janssen van de Duitse Bündnis hun aanpak. Ook de samenwerking tussen de beide initiatieven werd toegelicht. Verschillende belanghebbenden uit heel Europa discussieerden vervolgens over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een Europese aanpak. Meerdere aanwezigen benadrukten dat het vraagstuk van verduurzaming van de kleding en textielsector een zorgvuldig afgestemd beleid van de Europese Unie vergt. Daarbij is het voor bedrijven die in Europa opereren wenselijk dat er een Europese aanpak komt. Vertegenwoordigers van Europese vakbonden, het Europees Parlement en diverse ngo’s drongen aan op Europese wetgeving.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Duitse Textile Partnership, het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de ministeries van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Nederland. Gastheer was de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.