Emma Safety Footwear heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Emma is het eerste schoenenbedrijf dat het convenant heeft ondertekend. Het Nederlandse schoenenbedrijf produceert veiligheidsschoenen voor diverse industrieën. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor een duurzame productieketen.

Emma Safety Footwear heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Het convenant richt zich voornamelijk op bedrijven die actief zijn in de kleding- en textielsector. Voor bedrijven in gerelateerde sectoren die zich willen aansluiten bij het convenant voor de implementatie van due diligence wordt wel eens een uitzondering gemaakt. Emma Safety Footwear is het eerste schoenenbedrijf dat onder deze uitzondering het convenant heeft ondertekend.

Over dit convenant

Over dit convenant Een brede coalitie van bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties heeft een convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ondertekend. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.