Feedback van leveranciers en medewerkers over inkooppraktijken gedeeld in webinar

Op 14 december 2021 organiseren het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het Duitse Partnerschip fot Sustainable Textiles (PST) een webinar over verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector.

Stapel jeans. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Stapel spijkerbroeken | © Shutterstock / Kira Garmashova

Deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste bevindingen en geleerde lessen van de 48 ondertekenende bedrijven, die stappen hebben gezet om inkooppraktijken te verbeteren en die de (zelf)beoordeling van inkooppraktijken hebben uitgevoerd binnen hun bedrijf en in hun toeleveringsketen. In totaal hebben 445 medewerkers en 954 leveranciers deelgenomen aan deze beoordeling.

De OESO-richtlijnen benadrukken dat verschillende mensenrechtenrisico's en schade in de toeleveringsketen verband houden met inkooppraktijken en dat deze kunnen worden voorkomen en beperkt door verantwoorde inkooppraktijken. Om bedrijven te ondersteunen in deze zoektocht, is verbetering van inkooppraktijken tot nu toe door het CKT en de PST aangepakt op verschillende manieren, zoals het aanbieden van trainingen, tools, ondersteuning van het secretariaat en is het ook een belangrijk onderwerp tijdens de risicobeoordeling van de aangesloten bedrijven.

Om het benodigde instrument aan te reiken, invulling te geven aan dit belangrijke onderwerp en branchebreed verantwoord inkopen te stimuleren, werken het CKT en de PST dan ook nauw samen met ACT op het gebied van leefbaar loon. ACT heeft de Purchasing Practices (Self) Assessment ontwikkeld, waarmee medewerkers en leveranciers wordt gevraagd om de inkooppraktijken van bedrijven te beoordelen. Deelnemende bedrijven gebruiken deze inzichten om inkooppraktijken aan te passen en zo betere omstandigheden voor werknemers mogelijk te maken, zoals voortgang naar het realiseren van een leefbaar loon.

Meer info en aanmelden