Forever Workwear heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Forever Workwear heeft op 25 juni 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Het Nederlandse bedrijf heeft een label Indushirt waarmee het bedrijfskleding van biologisch katoen maakt. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor een duurzamere productieketen.

Logo Forever Workwear Forever Workwear
Met het ondertekenen van het convenant committeert Forever Workwear zich aan het doen van due diligence. Dit houdt in dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor zijn keten. En risico’s op negatieve impact voor mens, milieu en dier identificeert, voorkomt en vermindert.

Een belangrijk onderwerp waar bedrijven na ondertekening mee aan de slag gaan zijn de eigen inkooppraktijken. Zaken als prijsonderhandelingen, levertijden, last minute veranderingen in een order en het niet afgeven van prognoses m.b.t. orders, zijn van grote invloed op de arbeidsomstandigheden op de fabrieksvloer. Ondertekenaars van het convenant moeten inzicht krijgen in de risico’s gekoppeld aan de eigen inkooppraktijken en deze verbeteren.

Over dit convenant

Een brede coalitie van bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties heeft een convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ondertekend. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.