C.A.G. Gerlon trekt zich terug uit Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het bedrijf C.A.G. Gerlon stapt uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Drukke fabriek met veel naaimachines. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

C.A.G. Gerlon ondertekende op 20 juli 2016 het convenant. Hierin werken bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en de overheid samen om risico’s voor mens en milieu in de kledingketen te voorkomen of aan te pakken. De onderneming heeft aangegeven hier niet langer deel van te willen uitmaken.