Handvatten inkooppraktijken voor managers kledingbedrijven

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft tijdens een webinar, georganiseerd met Inretail, Modint en Solidaridad, het management van kledingbedrijven handvatten gegeven rond inkooppraktijken in producerende landen.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

Ook werden best practices gedeeld. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) opende de bijeenkomst, die ruim 130 deelnemers telde.

Inkooppraktijken blijven voor bedrijven in de kleding- en textielsector van onverminderd belang en zijn tijdens de coronacrisis nog belangrijker geworden. Minister Kaag onderstreepte bij monde van een vertegenwoordiger daarom het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees haar bijdrage aan de bijeenkomst.

Tijdens het webinar belichtte bureau McKinsey de huidige situatie in de branche en gaf toelichting op duurzame sourcing-modellen. Indian Shahi Exports en de Turkish Clothing Manufacturer Association deelden concrete voorbeelden die het belang van open en transparante communicatie onderstrepen. Fully Fashion legde uit hoe haar inkooppraktijken risico’s in de toeleveringsketen kunnen beperken.

Oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid in coronacrisis

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel (CKT) heeft een verklaring uitgebracht die bedrijven oproept hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de komende beoordelingsrondes richt het CKT-secretariaat zich nadrukkelijk op inkooppraktijken, met als doel bedrijven te coachen bij het verder vormgeven van een toekomstbestendige supply chain conform de OESO-richtlijnen.