Je m’appelle heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Je m’appelle heeft op 21 augustus 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor een duurzamere productieketen.

Je m’appelle heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Met het ondertekenen van het convenant committeert Je m’appelle zich aan het doen van due diligence. Dit houdt in dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor zijn keten. En risico’s op negatieve impact voor mens, milieu en dier identificeert, voorkomt en vermindert.

Na ondertekening starten bedrijven met het invullen van de Due Diligence vragenlijst. Dit is een vragenlijst waarin het realiseren van verbeteringen in de keten is afgepeld tot 130 vragen. De vragen variëren van vragen over waar de kleding gemaakt wordt, welke processen er zijn ingericht om zicht te hebben op subcontractors. Maar ook vragen over welke stakeholders er worden betrokken in het aanpakken van problemen bij productielocaties, of vragen over welke doelen het bedrijf heeft om meer duurzamere materialen te gaan gebruiken. Vind alle vragen hier. Wanneer een nieuwe ondertekenaar de vragenlijst voor het eerst invult dient dit als nulmeting om te bepalen waar het bedrijf op dit moment staat in het verduurzamen.

Over dit convenant

Een brede coalitie van bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties heeft een convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ondertekend. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.