Convenantspartijen op de bres voor kinderrechten in Turkije

Vanuit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is UNICEF een collectief project gestart met kledingbedrijven America Today, Company Fits en Zeeman om de rechten van kinderen te beschermen in hun Turkse toeleveringsketens.

Kinderarbeid © Hivos

Partijen stellen in samenwerking met alle stakeholders een verbeterplan op om kinderrechten te beschermen. Het project start met het in kaart brengen van de Turkse toeleveringsketen van de deelnemende kledingmerken. Daarna worden de risico’s op kinderrechtenschendingen in deze ketens in kaart gebracht en de meest urgente risico’s geprioriteerd. Het project koppelt de inspanningen van de Nederlandse kledingmerken aan de kinderrechtenaanpak van UNICEF Turkije. Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland draagt bij aan de financiering van het project.

Kleding- en textielsector in Turkije

Een aanzienlijk deel van de Turkse kinderen en Syrische vluchtelingen die in Turkije wonen, leeft in armoede. Veel van deze gemeenschappen zoeken hun toevlucht in overlevingsmechanismen waarin scholing en opleiding zijn vervangen door arbeid, vaak onder slechte omstandigheden. Ook in de Turkse kleding- en textielsector lopen kwetsbare Turkse en vluchtelingenkinderen het risico dat hun rechten worden geschonden. Met dit project willen partijen uit het Convenant dit tegengaan.

Meerwaarde samenwerking

De risico’s rond kinderarbeid en andere problemen in de kledingindustrie, zijn soms moeilijk te identificeren. Daarom werken bedrijven, vakbonden en ngo’s in het Convenant samen en schakelen ze daarbij waar mogelijk lokale partners in. Een dergelijke samenwerking is essentieel om verandering teweeg te brengen in de keten. Binnen het Convenant worden diverse collectieve projecten uitgevoerd. De geleerde lessen daaruit kunnen alle deelnemende bedrijven toepassen in hun toeleveringsketens.